Blogy / tintuctonghop

3 cch ơn giản gip bảo mật Facebook tốt hơn

bảo mật Facebook của mình tốt hơn khch hàng ã chọn bảo mật 2 lớp, thng thường lớp bảo mật thứ hai người dùng thường sẽ sử dụng SMS. Ngoài cch bảo mật bằng SMS người dùng vẫn c thể tạo ra ược lớp bảo mật thứ hai thng qua ứng dụng Facebook trên smartphone.

Bảo mật tài khoản Facebook của bạn bằng iện thoại và sm, tài khoản của bạn sẽ ược bảo mật bằng lớp mật khẩu thứ hai thng qua tin nhắn ược gửi về số iện thoại bạn ã ng k khi c thiết bị lạ ng nhập vào. Nhưng ấy chỉ là cch thng thường ể bảo mật mà người dùng hay sử dụng nhất, còn nhiều cch khc nữa ể dựng lên hệ thống bảo mật an ninh 2 lớp chắc chắn gip bảo vệ tài khoản của bạn khng bị hack.

Bảo mật 2 lớp Facebook: tạo cảnh gic bảo phiên ng nhập lạ từ thiết bị khc

Thng bo ng nhập là một lớp bảo mật thng minh, Facebook sẽ gửi thng bo về cho bạn khi c phiên ng nhập lạ từ một thiết bị hay trình duyệt khc.

Bước 1: Ngoài trang chủ tài khoản Facebook của bạn, hãy b́m biểu tượng tam giác bên góc phải trên r̀i chọn Cài ặt.

Bảo mật 2 lớp FB: Ngoài trang chủ tài khoản Facebook của bạn, hãy b́m biểu tượng tam giác bên góc phải trên r̀i chọn Cài ặt.

Bước 2: Vào mục Bảo ṃt r̀i chọn ường d̃n Chỉnh sửa bên cạnh mục con Cảnh bo ng nḥp.

Bảo mật 2 lớp FB: Vào mục Bảo ṃt r̀i chọn ường d̃n Chỉnh sửa bên cạnh mục con Cảnh bo ng nḥp.

Bước 3: Tích chọn hình thức nḥn thng báo khi có sự xm nḥp lạ, b̀ng e-mail học b̀ng số iện thoại, r̀i b́m Lưu thay ̉i.

Bảo mật 2 lớp FB: Tích chọn hình thức nḥn thng báo khi có sự xm nḥp lạ, b̀ng e-mail học b̀ng số iện thoại, r̀i b́m Lưu thay ̉i.

Kch hoạt bảo mật 2 lớp cho Facebook bằng trình tạo mã Code Generator

Khi bạn ã ḅt chế ̣ xét duyệt ng nḥp lên r̀i, ṽn có thể chọn cách khng dùng mã bảo ṃt gửi qua SMS ể ng nḥp trên thiết bị lạ mà lại dùng mã bảo ṃt tạo ra bởi Code Generator. Code Generator là ṃt chức nng s̃n có ŕt tiện lợi trong các app Facebook dành cho smartphone, tạo ra mã bảo ṃt mới liên tục sau m̃i 30 giy.

Bước 1: ể kích hoạt Code Generator, trong mục Cài ặt => Bảo ṃt, hãy b́m ường d̃n Chỉnh sửa bên cạnh mục con Xt duyệt ng nhập. Facebook ã ưa phần Trình tạo mã và chng ta chỉ cần bấm Thiết lập.

Bảo mật 2 lớp FB: ể kích hoạt Code Generator, trong mục Cài ặt => Bảo ṃt, hãy b́m ường d̃n Chỉnh sửa bên cạnh mục con Xt duyệt ng nhập. Facebook ã ưa phần Trình tạo mã và chng ta chỉ cần bấm Thiết lập (mũi tên).

Bước 2: Trên ứng dụng Facebook dành cho smartphone, hãy tìm mục Code Generator.

Bảo mật 2 lớp FB: Ĺy ví dụ ứng dụng Facebook dành cho máy Android, hãy vào biểu tượng danh mục (gạch chn) r̀i chọn Code Generator (khoanh ỏ).

Bảo mật 2 lớp FB: Với ứng dụng Facebook dành cho iPhone, ta vào biểu tượng danh mục phía dưới thì cũng sẽ có mục Code Generator (Trình tạo mã).

Bước 3: Trong mục Code Generator, mã bảo ṃt sẽ ược c̣p nḥt 30 giy ṃt l̀n. Hãy ghi nhớ nhanh ṃt mã bảo ṃt.

Bảo mật 2 lớp FB: Trong mục Code Generator, mã bảo ṃt sẽ ược c̣p nḥt 30 giy ṃt l̀n. Hãy ghi nhớ nhanh ṃt mã bảo ṃt.

Bước 4: Trở về với máy tính, b́m nút Tiếp tục với hướng d̃n kích hoạt Code Generator của Facebook, sau ó nḥp mã bảo ṃt ể xac nḥn.

Bảo mật 2 lớp FB: Trở về với máy tính, b́m nút Tiếp tục với hướng d̃n kích hoạt Code Generator của Facebook.

Bảo mật 2 lớp FB: Nḥp mã bảo ṃt nhanh vào tŕng ể xac nḥn kích hoạt Code Generator.

Bước 5: Sau này khi ng nḥp Facebook của mình trên máy lạ mà bị hỏi ṃt kh̉u lớp 2, bạn có thể mở smartphone ra ĺy lun mã bảo ṃt từ Code Generator ể iền mà khng c̀n chờ SMS.

Bảo mật 2 lớp FB: Sau này khi ng nḥp Facebook của mình trên máy lạ mà bị hỏi ṃt kh̉u lớp 2 như trong ảnh, bạn có thể mở smartphone ra ĺy lun mã bảo ṃt từ Code Generator ể iền.

Kch hoạt bảo mật 2 lớp cho Facebook bằng ṃt kh̉u ứng dụng riêng

Thay vì tạo ra h̉n ṃt t̀ng lớp bảo ṃt Facebook thứ 2, bạn chỉ c̀n lớp bảo ṃt "1 rưỡi". Chính xác là bạn sẽ ược ćp ṃt kh̉u riêng biệt dùng ṃt l̀n cho m̃i ứng dụng, thiết bị khác nhau mà khng c̀n dùng ến ṃt kh̉u chính ể tránh ḷ lọt.

Việc ĺy ṃt kh̉u ứng dụng riêng có thể ược thực hiện trên máy tính, nhưng thụn tiện nh́t ương nhiên ṽn là trên ứng dụng smartphone.

Bước 1: ể ĺy ṃt kh̉u ứng dụng, trong mục Cài ặt => Bảo ṃt, hãy b́m ường d̃n Chỉnh sửa bên cạnh mục con Ṃt kh̉u Ứng dụng. Sau ó hãy b́m ường d̃n Tạo mật khẩu ứng dụng.

Bảo mật 2 lớp FB: ể ĺy ṃt kh̉u ứng dụng, trong mục Cài ặt => Bảo ṃt, hãy b́m ường d̃n Chỉnh sửa bên cạnh mục con Ṃt kh̉u Ứng dụng. Sau ó hãy b́m ường d̃n Tạo mật khẩu ứng dụng.

Bước 2: B́m nút Tạo ṃt kh̉u ứng dụng sau khi ã ọc hướng d̃n của Facebook. Bạn có thể sẽ ược yêu c̀u nḥp ṃt kh̉u chính trước ể xac thực.

Bảo mật 2 lớp FB: B́m nút Tạo ṃt kh̉u ứng dụng sau khi ã ọc hướng d̃n của Facebook.

Bước 3: ̣t tên cho ứng dụng bạn mún dùng ṃt kh̉u riêng ể Facebook ghi nhớ r̀i b́m nút Generate Password. Lúc này, bạn sẽ ược ćp ṃt ṃt kh̉u dùng ṃt l̀n ể ng nḥp trên thiết bị, ứng dụng ngoài mà khng c̀n ṃt kh̉u chính.

Bảo mật 2 lớp FB: ̣t tên cho ứng dụng bạn mún dùng ṃt kh̉u riêng ể Facebook ghi nhớ r̀i b́m nút Generate Password (mũi tên).

Bảo mật 2 lớp FB: Bạn sẽ ược ćp ṃt ṃt kh̉u dùng ṃt l̀n ể ng nḥp trên thiết bị, ứng dụng ngoài mà khng c̀n ṃt kh̉u chính.

Chc cc bạn thực hiện thành cng!

18.05.2017 - tintuctonghop - autor: Mai Hong Nga - 184x

Vlo svj koment:


Vypl antispam nebo
Registrovat Facebookem

Recenze, zjezdy, bazar...

Bazar

Jzdn kola / Honza 24

Intense uzzi

Jzdn kola / Peter Gersi

cannondale Moto carbon1

Reklama