Frum / Kupujeme kolo

Cch tnh iểm trong game bài chắn trực tuyến

1. Xung: 2 iểm. Ù rộng và ko c cước nào, còn gọi là ù nhạtng k happyluke.2. Thng: 3 iểm, 1 dịch. Vn trước vừa ù, thì vn ù tiếp theo sẽ c cước thng.3. Thiên ù: 3 iểm, 1 dịch. Người c ci là người c 20 cy trên bài, nếu c ủ lun chắn, cạ và t nhất p ứng yêu cầu cơ bản thì ù lun, gọi là Thiên ù.4. ịa ù: 3 iểm, 1 dịch. Cy ầu tiên từ dưới lọc lật lên cho php mình ù lun, thì ù này là ịa ù.5. Chì: 3 iểm, 1 dịch. Tất cả cc trường hợp ù tại Cửa mình(Bên tay phải) thì gọi là Ù chì, tức là cy ể ù hiện lên ở Cửa mình.Cc cước trên là những cước trời cho- may mắn thì ược và khng cần gò bài còn những cước sau y thì phải tnh ton ể gò bài(Gò bài ở y là chọn qun n và chờ ù).6. Tm: 4 iểm, 1 dịch. Trên bài c Thất Vn, Tam sch, Tam vạn. Nếu c 3 chắn này thì tức là c i Tm.7. Lèo: 5 iểm, 2 dịch. Trên bài c Chi chi, Cửu vạn, Bt sch. Nếu c 3 i này thì tức là c i Lèo.8. Bạch ịnh: 6 iểm, 3 dịch. Trên bài ko c 1 cy ỏ nào, toàn cy encch chơi bài poker.9. Tm ỏ: 7 iểm, 4 dịch. Trên bài c 8 cy màu ỏ, 12 cy en.10. Knh tứ Chi: Tnh iểm bằng 8 ỏ 2 lèo: 11 iểm, 8 dịch. Trên bài c 4 con Chi Chi, còn lại là toàn cy en.11. Thập thành: Tnh iểm bằng 8 ỏ 2 lèo: 11 iểm, 8 dịch. Bài ù toàn Chắn, khng c 1 cạ nào.12. C thiên khai: 3 iểm, 1 dịch. Trên bài c sẵn 4 cy giống hệt nhau.13. C n bòn: 3 iểm, 1 dịch. Trên bài c sẵn 1 chắn nào , v dụ c chắn Tam vạn, nếu n ược thêm 2 cy Tam vạn nữa ể c 2 chắn Tam vạn ể dưới chiếu thì gọi là c n bòn. Nếu n bòn ể ù thì phải H là Ù bòn. Nếu n bòn xong mà chưa ù, thì sau này, khi Ù rồi, thì nhớ h thêm cước c n bòn ể thêm iểm.14. C Chiếu: 3 iểm, 1 dịch. Trên bài c 3 cy giống y hệt nhau, nếu ai nh ra hoặc nếu từ lọc lật lên 1 cy y hệt 3 cy này thì c thể chu nếu thch, và phải hạ cả 3 cy trên bài xuống ể tạo với cy vừa n ược thành 1 cột 4 cy(2 chắn). Nếu chu rồi ù ngay(Bất kể là cy bị chu ược nh ra hay dược lật từ lọc) thì phải h là chu ù, nếu chu xong mà chưa ù thì sau này khi ù rồi nhớ phải h là c chu ể thêm iểm.Nhớ là sau khi chu xong thì phải Trả Cửa, tức là mình lấy về cy chu ược từ chỗ nào, thì phải trả lại(nh ra) 1 cy vào vị tr ; trừ trường hợp cy chu ược là cy mà người ở Cửa trên(Ngồi bên tri mình) nh xuống vị tr Cửa trên của mình, sau khi chu xong thì khng cần Trả cửa mà c thể nh như binh thường 1 cy nào xuống Cửa mình.15. Bạch thủ: 4 iểm. Nếu tnh cả trên bài và dưới chiếu c 5 chắn và 4 cạ, thì coi như là ang ợi ù bạch thủ con lẻ còn lại. Từ lọc lật lên con nào y hệt con lẻ này thì mình sẽ ược ù.Riêng bạch thủ ù chi ược 5 iểm.16. Gà Những cước sau là c thêm Gà, tức là sẽ ược cộng thêm 5 iểm. Chì bạch thủ, Bạch thủ ù bòn.Bị chê là gà nhưng cứ thỉnh thoàng lại c gà la lại ấm rồi.Cch tnh iểm:Nếu là ù bạch thủ=iểm ù bạch thủ+dịch của cc cước còn lại+gà(Nếu cxoc dia online).V dụ: Bạch thủ ù chi tm ỏ hai lèo c chiếu =bạch thủ ù chi 5+tm ỏ 5+hai lèo*2 +chiếu 1=15 iểm.Nếu là ù rộng=iểm của cước to nhất+dịch của cc cước còn lại+gà(Nếu c).V dụ: Chì tm ỏ lèo c tm c chiếu=tm ỏ 7+lèo 2+tm 1+chiếu 1+chì 1=12 iểm.Tùy theo từng nơi còn c thêm một số cước nữa và cch tnh iểm của từng cước cũng khc nhau, nhưng phổ biến giang hồ nhất là những Cước và cch tnh iểm như trên.

08.09.2017 - Kupujeme kolo - autor: minhpham09 - 53x

Pro pispvn do diskuz je nutn registrace.

Recenze, zjezdy, bazar...

Bazar

Jzdn kola / Honza 24

Intense uzzi

Jzdn kola / Peter Gersi

cannondale Moto carbon1

Jzdn kola / emi

AUTHOR opus

Reklama