Fórum / Kupujeme kolo

Chung cư Roman Plaza Hai Phat

Nam ngay tai cua ngu phoa Toy Nam cua Thu do Ha Noi, Chung cư Roman Plaza Hải Phát la to hop khu trung tam thuong mai va can ho cao cap. Du an do Cong ty CP dau tu Hai Phat lam chu dau tu, Roman Plaza hua hen se mang den cho cu dan noi day mot khong gian song tot nhat voi day du tien ich dang cap.
Du an co ten day du la To hop thuong mai dich vu va can ho cao cap Roman Plaza. Du on so huu mat tien To Huu, Lang Lua Van Phuc, Ha Dong voi tong dien tich khu dat la 3,59ha. Dien toch xoy dung tua can ho la 12.468,2 m2, dien tich nha biet thu la 4.010,6 m2, dien tich dat xay lien ke – LK1 la 1.438,5m2; dien tich dat xay lien ke – LK2: 1.235,5 m2, dien tich Khu nha o lien ke – LK3: 988,7 m2; dien tich dat xay nha tre: 1950,3 m2 voi dan so uoc tinh khoang 2.588 nguoi.
Xem thom : Du on Tây Hồ Riverview chuan bi mo bon
Vi tro Chung cu Roman Plaza Hai Phatnam ngay tai diem giao giua duong Mo Lao va duong Le Van Luong keo dai. Cu dan sinh song noi day chi mat ot phyt là cu the de dàng di chuyen vào trung tom thành pho. Tu trung tom thành pho cu the di chuyen theo duong Le Van Luong, KDT Park City Ha Noi, KDT Hai Phat… Hon nua, day cung la khu vuc trung tam tap trung dong dan cu va co toc do phat trien nhanh nhat quan Ha Dong. He thong giao thong noi day cung hien dai va thuan tien nen chac chan no se la diem dung chan ly tuong cho nhung khach hang mong muon so huu mot can ho vua rong roi, thoong mot lai tien nghi.
Xem thom : Dự án Hateco Xuân Phương
Xung quanhchung cu Roman Plaza la mot quan the canh quan ho nuoc, cong vien cay xanh trong lanh, thoang dong. Voi mat do phan bo dan cu thap nhat trong khu vuc se mang den cho ban khong gian song hài hua và yon bonh. Ben canh do, du anRoman Plazacun là noi hoi tu day du dich vu tien ich nhu trung tam thuong mai, nhà tre, cung vion, be boi, khu vuon, dai phun nuoc, phung tap Gym, spa, Yoga, va nhieu tien ich khac…giup cu dan trai nghiem cuoc song sang trong va dang cap ngay giua lung thành pho on ào, noo nhiet.
Cac can ho taiChung cu Roman Plaza duoc bo tri tu tang 5 – 30, moi san co 15 can ho. Viec moi san khong co qua nhieu can ho, dam bao su thong thoang và su yon tinh cho coc sàn, viec di chuyen cung thuan loi. Du an voi nhieu dien tich da dang tu 65m2 – 125m2 (2 – 3 phung ngu) phu hop voi nhu cau su dung cua moi nguoi dan. Moi can ho deu duoc thiet ke co ban cong va it nhat 2 cua so de co the ngam duong pho va canh quan xung quanh. Ban co the tan huong khong khi trong lanh moi khi song o noi day.
Xem thom : Chung cư Riverside Garden
Hien nay, hiem cu mot du on nào cu thiet ke sang trong, dang cap va dem lai khong gian thoang mat nhieu chieu, tao bau khong khi trong lanh cho nguoi dan nhuDu on Roman Plaza Hai Phot.

15.06.2017 - Kupujeme kolo - autor: giupviecgroup - 111x

Pro přispívání do diskuzí je nutná registrace.

Recenze, zájezdy, bazar...

Bazar

Jízdní kola / Honza 24

Intense uzzi

Jízdní kola / Peter Gersi

cannondale Moto carbon1

Jízdní kola / emi

AUTHOR opus

Reklama