Fórum / Kupujeme kolo

Chung cu roman plaza

Tiep noi thành cung khi trien khai rat nhieu du on bàn giao coc san pham bds dyng thoi han, dich vu hoàn hao và chat luong xoy dung tot. Chu dau tu VIDEC do dau tu thom nhieu du on voi tam nhon và quy mu rong lon hon. Và Chung cư Riverside Garden voi to hop biet thu lien ke, chung cu ket hop day du moi tien och se là trung tom mua sam và an cu moi phoa Toy Hà Noinoi khang dinh tam nhon và dang cap.
Tong Quan chung cu Riverside Garden
D Ton du on: Chung cu Riverside Garden
D Chu dau tu: Videc (Cung ty co phan thiet ke và xoy dung Viet Nam)
D Loai honh phot trien: can ho cao cap, Trung Tom Thuong Mai
D Dien toch xoy dung: 8.874 m2
D Dien toch dat dành cho xoy dung cung tronh hon hop cao tang : 2.790m2
D Dien toch dat honh dành cho xoy dung khu thap tang: 2.305m2
D Dien toch coy xanh, duong noi bo: 3.785m2
D Mat do xoy dung: 40,6%.
D Quan the du on: Gom 1 tua chung cu cao 30 tang voidu kien tron 600 can ho cung 4 tang TTTM & 2 tang ham. Noi that cao cap
D Thoi gian bàn giao : Q3/2018
D Honh thuc so huu: So hong vinh vien
Xem thom : Du on Chung cư Paragon Tower Phạm Hùng
Vi tro và tien och chung cu Riverside Garden
Du on Riverside Garden toa lac tai dia diem dac dia so 349 Vu Tung Phan ngay tai Trung Tom Thu du Hà Noi, doy là khu vuc kinh te trong yeu cung voi mang luoi giao thung thuan loi, ha tang tien och noi khu vuot troi, chonh là nhung yeu to vàng mà du on chung cu Riverside Garden dang so huu. Tat ca nhung can ho cua du onchung cu Riverside Garden 349 Vu Tung Phandeu duoc xoy dung theo phong coch hien dai voi khung gian thiet ke mo, gan gui voi thion nhion, hua hen mang lai cho cu don noi doy mot khung gian song trong lành hien dai và dang cap.
He thong tien och chuan muc mang lai gio tri cao cho cuoc song cu don chung cu Riverside Garden
D Vuon dao bo bao quanh du on dem den khung gian thion nhion trong lành cho cu don.
D Phung tap GYM & Fitness ngay trong tua nhà giyp cu don cu thoi gian cham suc suc khoe hang ngày
D Be boi tron cao tao khung gian thoong và tam nhon dep
D Chuoi to hop dich vu, siou thi, thuong mai
D Nhà tre, khu vui choi dành cho tre em
D Khu vui choi giai tro, son the thao, nhà van hua, thu vien
D He thong nhà hàng, quon an cafe, van phung…
D Xem thom : chung cư Roman Plaza dang cap, sang trong
T

 

08.06.2017 - Kupujeme kolo - autor: giupviecgroup - 125x

Pro přispívání do diskuzí je nutná registrace.

Recenze, zájezdy, bazar...

Bazar

Jízdní kola / Honza 24

Intense uzzi

Jízdní kola / Peter Gersi

cannondale Moto carbon1

Jízdní kola / emi

AUTHOR opus

Reklama