Fórum / Kupujeme kolo

Chuong trinh tang bao hiem xe may tu vinaphone


Niem vui ma Vinaphone mang lai cho quy khach hang chua bao gio bi giap tat, theo do va thoi diem cuoi nam chuong trinh tang bao hiem xe may mien phi cua Vinaphone cung dang danh duoc su quan tam cua dong dao nguoi dung. Voi uu dai nhan duoc bao hiem xe may 1 nam tu Vinaphone cung giup cho quy khach tiet kiem them 1 khoan tien nho nho de phuc vu tot hon cho nhu cau su dung cac dich vu Vinaphone can thiet khac.
Mot bao hiem xe may co hieu luc va duoc dang ky chinh thuc se giup quy khach yen tam hon trong qua trinh di chuyen, di lai. Vay phai lam the nao moi duoc nhan bao hiem mien phi?
Vay cach thuc nhan bao hiem mien phi cua Vinaphone la gi? Xin moi cung tim hieu thong tin sau.

Vinaphone trien khai tang bao hiem xe may cho khach hang

De duoc nhan bao hiem xe may bat buoc mien phi, truoc tien khach hang phai dang ky tham gia chuong trinh khuyen mai cua Vinaphone. Co 04 cach de dang ky, cu the:

– Dang ky truc tuyen thong qua website: http://viva.vinaphone.com.vn.

– Dang ky bang cach goi truc tiep den tong dai 1800.1205.

– Dang ky thong qua ung dung Vinaphone Viva tren cac thiet bi smartphone (tai mien phi tren App Store doi voi iOS hoac Google Play doi voi Android).

– Dang ky bang cach gui mail den dia chi viva.cskh@vnpt.vn.

Khi thuc hien dang ky thanh cong, khach hang phai den truc tiep cac diem nhan bao hiem theo quy dinh cua chuong trinh de nhan bao hiem xe may. Thoi gian hieu luc la 60 ngay ke tu thoi diem dang ky, qua thoi han ma van chua nhan, thong tin dang ky cua khach hang se bi huy bo.

Noi dung uu dai tu chuong trinh tang bao hiem xe may bat buoc cua Vinaphone

Thuê bao muốn tham gia nâng cao thẻ nạp vẫn có cơ hội tham gia khuyen mai 25% Vinaphone qua dich vu 1718 trong thời điểm này.

– Khach hang duoc cap giay chung nhan tham gia bao hiem xe may bat buoc co thoi han trong vong 01 nam.

– Mien phi cai dat va su dung ung dung MotoApp voi nhung tinh nang noi bat nhu: nhan tin SOS, dinh vi, ho tro khan cap, quan ly bao hiem, goi cuu ho….

– Duoc nhan thong tin dinh ky ve cac uu dai bao hiem, tai chinh va cac uu dai khac tu Vinaphone hoan toan mien phi cuoc thong qua tin nhan website dich vu.

– Khi het thoi gia hieu luc 01 nam cua bao hiem, khach hang duoc tiep tuc gia han va thanh toan phi bang tai khoan di dong Vinaphone.

Uu dai tu chuong trinh duoc chia deu cho tat ca khach hang di dong Vinaphone tren toan quoc, chinh vi the neu bao hiem xe may cua ban da hoac sap het han, hay tan dung ngay co hoi nay de nhan ve mot bao hiem xe may moi nhe.

Chuc quy khach hang dang ky nhan uu dai tu chuong trinh thanh cong va co mot ngay nhieu niem vui.

16.12.2016 - Kupujeme kolo - autor: mobileseovn - 359x

Pro přispívání do diskuzí je nutná registrace.

Recenze, zájezdy, bazar...

Bazar

Jízdní kola / Honza 24

Intense uzzi

Jízdní kola / Peter Gersi

cannondale Moto carbon1

Jízdní kola / emi

AUTHOR opus

Reklama