Fórum / Kupujeme kolo

Dang ky dich vu 4G mang Viettel

Cho den nay, Viettel dã hoan thien co so ha tang d ngeuoi dung co the tham gia dk 4G va su dung roi day. Theo do, cac goi cuoc 4G Viettel dang duoc trien khai khong he khac cac goi 3g Viettel hien tai ca ve cuoc phi cung nhu uu dai data.
Day dung la 1 dieu kien vo cung thuan loi de thue bao co the tiep can voi cong nghe 4G Viettel nhat. The nhung quy khach cung nen danh chut it thoi gian xem qua thong tin chi tiet uu dai cua 4G Viettel duoc trinh bay ngay sau day.

Huong dan dang ky 4G Viettel cho dien thoai

Dang ky goi cuoc 4G Viettel

Luot internet toc do anh sang cung cac goi 4G Viettel.

Hien tai, Viettel da dam bao phu song 4G tai tat ca cac tinh, thanh tren ca nuoc, do do, khach hang chi can dung sim 4G Viettel tren mot thiet bi co ho tro ket noi 4G/LTE la da co the dang ky goi 4G Viettel de su dung. Cach thuc thuc hien:

Soan tin nhan: [Ten goi 4G] gui 191.

Ngay sau khi dang ky 4G Viettel thanh cong, khach hang can tien hanh them mot buoc quan trong khong kem, do la khoi dong lai thiet bi roi hay bat 4G su dung. Thao tac nay dam bao chac chan thue bao se khong bi tinh cuoc phat sinh khi truy cap vi du lieu goi cuoc chua duoc cap nhat.

Cac goi cuoc 4G Viettel bao gom nhung goi nao?

Khac biet khong gióng vói các goi 3G Viettel truoc day, cac goi 4G Viettel duoc nha mang trien khai deu hap dan va uu dai hon rat nhieu. Co tong cong 05 goi cuoc voi muc gia dao dong tu 40.000 – 200.000 dong moi thang, khach hang se de dang lua chon cho minh mot goi 4G vua y va phu hop tui tien.

Chi tiet thong tin tung goi 4G Viettel cu the, khach hang vui long tham khao o bang sau:

Goi cuoc 4G Cach dang ky 4G qua tin nhan Gia cuoc Noi dung uu dai 4G40 Soan: 4G40 gui 191 40.000d/thang 1GB 4G70 Soan: 4G70 gui 191 70.000d/thang 2GB 4G90 Soan: 4G90 gui 191 90.000d/thang 3GB 4G125 Soan: 4G125 gui 191 125.000d/thang 5GB 4G200 Soan: 4G200 gui 191 200.000d/thang 10GB

Trong do:

– Thoi han su dung cac goi 4G cua Viettel duoc tinh 30 ngay ke tu ngay dang ky doi voi thue bao tra truoc, rieng thue bao tra sau, han dung tinh den het thang duong lich.

– Khi su dung het dung luong, he thong se tu dong ngat truy cap tren thue bao nen khach hang hoan toan yen tam khong bi tinh phi phat sinh vuot nguong. Truong hop muon duy tri ket noi mang, khach hang co the bo sung them data tu cac goi mua dung luong 4G Viettel.

Khach hang khong muon dang ky cac goi cuoc tren co the lua chon su dung goi 4G Viettel mac dinh: 4G0. Voi goi cuoc nay, khach hang khong he ton cuoc dang ky, khong phai tra phi duy tri dich vu hang thang, thay vao do, dua vao luu luong data truy cap mang ma he thong se tinh cuoc theo quy dinh, gia cuoc la 60d/MB.

De dang ky goi 4G0, soan: 4G0 gui 191.

Cach mua them dung luong data cho cac goi 4G Viettel

Theo do, moi goi 4G Viettel se duoc ap dung mot goi mua them dung luong 4G hoan toan rieng biet, khach hang hay doi chieu thong tin ben duoi de dua ra lua chon mua data sao cho chinh xac nhe:

Ma goi mua them Ap dung cho goi 4G chinh Cach dang ky Data bo sung Gia cuoc Han dung MT40 4G40 MT40 gui 191 1GB 40.000d Cung thoi han voi goi 4G chinh tren thue bao. MT35 4G70 MT35 gui 191 35.000d MT30 4G90 MT30 gui 191 30.000d MT25 4G125 MT25 gui 191 25.000d MT20 4G200 MT20 gui 191 20.000d

Quy dinh: Khach hang duoc quyen mua them dung luong toc do cao khong gioi han so lan trong suot thoi gian su dung goi 4G chinh.

Su dung dich vu 4G Viettel, can luu y diem gi?

– Hien tai, Viettel da mo rieng mot kenh thong tin giai dap moi van de lien quan den dich vu 4G, do do, neu gap bat cu vuong mac nao trong viec dang ky, su dung cung nhu nhung khieu kien lien quan khac, khach hang hay ket noi voi tong dai nay de duoc ho tro. De thuc hien, truy cap ung dung My Viettel hoac website vietteltelecom.vn, chon ket noi tong dai va lua chon mot trong 03 kenh tuong tac gom: Chat, Video Call hoac dat lich hen goi lai (mien phi cuoc goi va data).

– De quan ly luu luong toc do cao 4G cua goi mot cach hieu qua, khach hang nen thuong xuyen kiem tra data trong suot qua trinh su dung. Cu phap tra cuu: KTTK gui 191.

– Cac goi cuoc 4G Viettel deu duoc he thong chu dong gia han sau moi chu ky, do do, neu khong dung den nua, khach hang nen huy di de tiet kiem chi phi cho thue bao. Cu phap huy chung cho tat ca cac goi cuoc nhu sau: Soan HUY gui 191.

Qua nhung thong tin tren day, khach hang da co the yen tam dang ky goi cuoc 4G Viettel de su dung roi dung khong? Voi toc do vuot troi cung chat luong dich vu on dinh, cong nghe mang moi nay chac chan se khien moi khach hang hai long ke ca nhung nguoi kho tinh nhat.

Chuc quy khach hang dang ky thanh cong va co nhung trai nghiem dinh cao cung dich vu 4G Viettel.

26.04.2017 - Kupujeme kolo - autor: mobileseovn - 109x

Pro přispívání do diskuzí je nutná registrace.

Recenze, zájezdy, bazar...

Bazar

Jízdní kola / Honza 24

Intense uzzi

Jízdní kola / Peter Gersi

cannondale Moto carbon1

Jízdní kola / emi

AUTHOR opus

Reklama