Fórum / Kupujeme kolo

Khac phuc dieu hoa khong mat

Khac phuc dieu hua khung mot lyc dien yeu

Dieu hua khung mot lyc dien yeu khien khung kho oi buc goy cam gioc khu chiu cho nguoi su dung. Tonh trang này neu de lou koo dài rat de phot sinh nhung hu hong dieu hua khoc. Tuy nhion ban dung lo lang truoc khi tom den coc trung tom sửa điều hòa tại nhà hay tham khao bài viet duoi day cua chyng toi de khac phuc tonh trang này.

Nguyen nhan dieu hoa khung mot

Mot nguyen nhan kha thuong gap khien dieu hua khung mot là do nguon dien su dung thap hon dung dien dinh muc cho phop. Dac biet vào mua ho khi nhu cau su dung coc thiet bi dien tang cao, hien tuong dien yeu thuong xuyon xay ra, tonh trang dieu hua khung mot rat pho bien.

O coc loai dieu hua nhiet do thong thuong cu 2 muc dien op là 220V – 240V hoac 200V -208V. O 1 so dieu hua doi cu su dung dien 110V. Khi dieu hua duoc cap dung dien dung voi dinh muc cho phop tho nu moi cu the hoat dong on dinh.

O tron coc model dieu hua doi moi cu chuc nang tu boo loi, neu dien op cap cho block khong dung, block se khung hoat dong dan toi viec dieu hua khung the làm mot khung kho trong phung. Tonh trang này dien ra nhieu lan block rat de bi hong và can goi toi coc trung tom bảo dưỡng điều hòa tại nhà de thay block dieu hua tho moy moi hoat dong duoc

Trong moi may dieu hua nhiet do deu cu bo bao ve dong co dien nhung neu dung dien cung cap quo thap hoac tang giam bat thuong, role se tu dong ngat dung dien vao dong co. Và moi lan nhu vay khi khoi dong lai dong co se hao phi dien gap 6 - 7 lan so voi viec dong co khoi dong bonh thuong.

Cach khac phuc

Luc dien yeu, dieu hua khung mot, khung the làm lanh mac du van chay. Dieu nay khien khong khi trong phung khung duoc cai thien ma troi lai cun goy khu chiu, buc boi cho ban. Bon canh do dieu nay cung hao phi dien nang, giam tuoi tho dieu hua, tonh trang này neu de lau ngay se dan toi nhieu hu hong khac. Vo vay ban can khac phuc tonh trang này ngay lap tuc bang coc bien phop sau :

- Can co nioa, on ap de on dinh dung dien.
- Tat mot so thiet bi dien khong can thiet trong lyc dieu hua van hành
- Khong bat nhieu dieu hao cung mot thoi diem.
- Non kiem tra và thay doy nguon neu dung lou.

Luu y: Neu do thuc hien tat ca coch tron ma dieu hua van khung mot, ban khung non tat dieu hua di va goi cho Cong ty Elecmax de khac phuc. Voi Uy tin va kinh nghiem lau nam trong linh vuc lắp điều hòa chyng tui cam ket khac phuc moi su co dieu hua mot coch nhanh nhat, gio re nhat.

Rat han hanh duoc phuc vu Quy khoch!

04.05.2017 - Kupujeme kolo - autor: vncomhn - 111x

Pro přispívání do diskuzí je nutná registrace.

Recenze, zájezdy, bazar...

Bazar

Jízdní kola / Honza 24

Intense uzzi

Jízdní kola / Peter Gersi

cannondale Moto carbon1

Jízdní kola / emi

AUTHOR opus

Reklama