Články / O čem se mluví

Podél stezek Greenways vyrostou nové panely i odpočívadla

Podél stezek Greenways vyrostou nové panely i odpočívadla

Nadace Partnerství ve spolupráci s Nadací České spořitelny podpořila jedenáct projektů z celé republiky, které získají dotaci z grantového řízení na podporu stezek Greenways. Celkem se tak mezi ně rozdělí 619 160 Kč.

Nadace Partnerství prostřednictvím grantů podporuje aktivity na stezkách Greenways a iniciuje jejich rozvoj. "Za posledních dvanáct let jsme takto podpořili přes dvě stovky projektů v celkové hodnotě 16 milionů korun,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

 Do grantového řízení bylo přihlášeno 35 projektů v celkové hodnotě 2.324.460 Kč. „Z přihlášených projektů můžeme každoročně podpořit přibližně třetinu z nich a ani letošní rok nebyl výjimkou. Částku 80.000 Kč, která je maximální možnou pro jeden projekt, jsme letos udělili hned dvakrát,“ říká koordinátor českých Greenways Juraj Flamik z Nadace Partnerství. První z projektů dovybaví trasu Praha-Dráždany v pražské Troji o 10 laviček a 5 informačních tabulí. Druhým z projektů, který získal maximální možnou částku 80 tis. korun, je severočeský projekt Cyklostezky Svaté Zdislavy. „Díky podpoře budou mít návštěvníci stezky možnost využít nové internetové turistické aplikace, která je trasou stezky provede. Podobným směrem se ubírá i naše vlastní činnost například na Moravských vinařských stezkách nebo Greenway Praha-Vídeň,“ říká koordinátor Moravských vinařských stezek Luboš Kala.

 

Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Greenways vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě. Program Greenways Nadace Partnerství je koordinátorem například Greenways Praha-Vídeň, Greenways Krakow-Morava-Vídeň či Moravských vinařských stezek. Generálním partnerem programu Greenways je Nadace České spořitelny.

 

 Novinkou letošního ročníku je nový typ projektů nazvaný „Spaluj kalorie, ne uhlík“. „Inspirovali jsme se v zámoří, kde podobné programy fungují dlouhodobě. Jedná se o projekty, které jsou spíše propagačního rázu, tedy kampaně, cyklojízdy nebo různé performance,“ doplňuje Flamik. Mezi podpořenými projekty je tak například kampaň Do práce na kole v Liberci, v hlavním městě Velká studentská cyklojízda a Pražské cyklozvonění, na jižní Moravě například Otevírání Lichtenštejnských stezek.

„Nadace České spořitelny spolupracuje s Nadací Partnerství od roku 2004. Věříme, že pro budoucí rozvoj lidské společnosti je nejdůležitější nalezení souladu mezi ekonomickým pokrokem a plnohodnotným zachováním životního prostředí pro další generace. Také jsme si vědomi své odpovědnosti vůči společnosti a prostředí, a proto budujeme dlouhodobá partnerství s organizacemi, které úspěšně přispívají k udržitelnému rozvoji. Myšlenka a realizace Greenways nabízí rozhodně jednu ze správných cest v tomto úsilí. Proto si naší spolupráce Nadaci Partnerství velmi vážíme a máme radost z každé nové aktivity, která v rámci Greenways přispívá ke zkvalitnění prostředí,“ doplnila Dagmar Sladká z Nadace České spořitelny.

Více informací o Greenways: www.greenways.cz

 

19.07.2012 - O čem se mluví - autor: Press news - 3022x

Související články

  1. Bude český model "Cyklisté vítání" vzorem pro jiné země?
  2. Nejlepší stezky Greenways jsou ve Francii, Velké Británii, Španělsku a Itálii
  3. Cyklistická síť EuroVelo se rozrostla

Vlož svůj komentář:


Vyplň antispam nebo
Registrovat Facebookem

Recenze, zájezdy, bazar...

Reklama