Články / O čem se mluví

Ekonomické přínosy cyklistiky

Ekonomické přínosy cyklistiky

O tom, jaké zdravotní benefity má cyklistika pro jedince jsme již napsali nemálo. Ale přínos jízdních kol lze měřit i jinak - pohledem ekonomických parametrů.

 

Vloni v létě zveřejnila Evropská cyklistická federace (ECF) zajímavou studii na téma ekonomických přínosů cyklistiky. Jejím výsledkem je po sečtení všech interních a externích přínosů včetně zahrnutí obratu cyklistického průmyslu částka přesahující 400 EUR na každého obyvatele Evropské unie. V součtu přes 200 miliard EUR za rok, tedy částka rovná hrubému domácímu produktu některých zemí. Například Dánska.

Detailnější pohled na rozložení ekonomických přínosů v jednotlivých oborech poskytuje tabulka (zdroj: ecf.com/)

 

Dopad na zdraví, snížení úmrtnosti 114 - 121 mld. €
Dopravní zácpy, kongesce 24,2 mld. €
Úspory paliv 2,7 - 5,8 mld. €
Snížení emisí 1,4 - 3 mld. €
Snížení znečištění ovzduší 0,9 mld. €
Snížení hluku 0,3 mld. €
Turismus 44 mld. €
Cyklistický průmysl 18 mld. €
CELKEM 205 - 217 mld. €

 

Největších úspor lze podle studie dosáhnout ve zdravotnictví. A není se čemu divit. V minulosti vznikla celá řada studií, které potvrdily pozitivní vliv cyklistiky na snížení nemocnosti a úmrtnosti populace. U lidí, kteří pravidelně dojíždí na kole do zaměstnání, se míra úmrtnosti snížila o 28 %. Tato studie měla jistá omezení, ale významné snížení výskytu kardiovaskulárních nemocí a celkové úmrtnosti u mužů a žen, kteří mají dostatek pohybové aktivity a pravidelně chodí nebo dojíždí na kole do práce byla potvrzena v několika dalších vědeckých pracech. Podle Světové zdravotnické organizace WHO přitom z pohledu prevence stačí pravidelná fyzický aktivita už od 30 minut denně a sníží se tak rizika vzniku kardiovaskulárních chorob, cukrovky, vzniku vysokého krevního tlaku atd. Více se dočtete například v článku Pět důvodů proč jezdit do práce na kole a nebo Proč jezdit do práce na kole.

Jízdní kola využívá s oblibou k dopravě asi 37 miliónů Evropanů. Krásné číslo. Jenže bohužel stále nízké, protože jde asi o 7 % celkového počtu obyvatel "sedmadvacítky". Pokud by se do roku 2020 počet cyklistů zvýšil na 15 %, úspory by byly tak velké, že by smazaly celkový dluh Španělska.

Ilustrační foto (Jiří Brejcha)

 

Tímto tématem se zabývali také čeští odborníci. Na informace bohatý článek můžete najít například na webu www.cyklodoprava.cz. Jeho autoři zmiňují, že podpora cyklodopravy ve všech rovinách (od politiky až po infrastrukturu) vykazuje velmi vysoký poměr přínosů vůči nákladům. Také studie severské rady ministrů prostřednictvím analýzy nákladů a přínosů ukazuje, že investice vložené do cyklodopravy jsou nejefektivněji investované prostředky v rámci dopravy vůbec.

Z hlediska turismu se zmiňuje důležitý přínos cykloturistiky především ve venkovských oblastech. Například v sousedním Německu a Rakousku například představují cykloturisté 3 % všech turistů a jsou zdrojem 5 % celkových příjmů z cestovního ruchu.

Takže do sedel!

 

13.02.2014 - O čem se mluví - autor: redakce - 7164x

Související články

  1. Obliba jízdního kola u nás dosahuje vrcholu
  2. Aplikace UrbanCyclers začíná odměňovat své uživatele
  3. Rekordní počet účastníků soutěže Do práce na kole
  4. Cyklisté v Bosně a Hercegovině už nemají přilby povinné
  5. Co lidi motivuje k dojíždění do práce na kole? A co naopak brání?
  6. Trh s jízdními koly v ČR roste
  7. Cyklistická akademie učí města, jak zvýšit počet cyklistů v ulicích
  8. Nový systém ochrany cyklistů představilo Volvo
  9. Kampaň „Do práce na kole“ ocenila Evropská komise
  10. Co brání rozvoji cyklistické dopravy v Česku?

Vlož svůj komentář:


Vyplň antispam nebo
Registrovat Facebookem

Recenze, zájezdy, bazar...

Bazar

Jízdní kola / Dorothughan

Geometry Dash Breeze

Jízdní kola / Ssgertynsa

Excellent graphic design in FNAF

Jízdní kola / reatgertynsa

geometry dash lite

Reklama