Články / O čem se mluví

Pardubice chtějí být ryze cyklistickým městem

Pardubice chtějí být ryze cyklistickým městem

V Pardubicích to s cyklisty myslí vážně. V ulicích perníkářského města se nedávno objevila nejen veřejná pumpička na kolo, ale také automatický sčítač cyklistů. Obojí v jednotném městském designu s charakteristickou červenou barvou a s logem ParduBIKE. A to zdaleka není všechno, co se v Pardubicích, které se už tak těší vysoké oblibě jízdních kol, chystá...

 

Letos na jaře byl spuštěn nový web o cyklodopravě v Pardubicích, kde se občané mohou dozvědět vše podstatné o projektech cyklostezek a o dalších chystaných opatřeních, jež se cyklistů ve městě dotýkají. Stránky www.parduBIKE.cz jsou realizovány v rámci projektu Central MeetBike polsko-česko-slovensko-německého partnerství a spravuje je koordinátor rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Vojtěch Jirsa.

ParduBIKE je nový "cyklobrand" Pardubic. Východočeské město se tím zařadilo po bok jiných evropských cykloměst, která mají vlastní cykloznačku (Vídeň, Mnichov, Londýn, Frankfurt). Novou značkou budou označovány veškeré informační materiály spojené s cyklodopravdou v Pardubicích a také místa se službami procyklisty. V rámci projektu budou například připravovány plány rozvoje cyklodopravy, kampaně na podporu cyklodopravy a budována cyklistická infrastruktura ve městě. Cyklisté si v Pardubicích péči zaslouží, neboť pětinu všech cest absolvují podle průzkumu obyvatelé Pardubic na kole - stejně vysokým nebo vyšším podílem cyklodopravy se podle zástupců projektu může pochlubit v sousedním Německu jen několik měst jako je Kiel, Münster nebo Brémy.

 

V průběhu roku už v Pardubicích přibyly automatické sčítače cyklistů (jejich mapku naleznete zde) a veřejné pumpičky pro cyklisty.

 

Rozhovor s Vojtěchem Jirsou, cyklokoordinátorem Pardubic

Jak dlouho trvaly přípravy projektu ParduBIKE před spuštěním jeho webu a vytvořením loga?
Logo vzniklo v rámci přípravy nového městského CI. Šlo pouze o dosazení piktogramu cyklisty do tvaru a barev městského loga. Web byl připravován zhruba jeden rok. Šlo by to zvládnout za podstatně kratší čas. Vzhledem k tomu, že web připravovalo samo naše IT oddělení, museli kolegové vtěsnat jeho tvorbu mezi ostatní agendu a zprovoznění webu se protáhlo.

Navazuje projekt na předchozí snažení města k rozvoji cyklodopravy?
Ano navazuje. ParduBIKE není tak úplně projekt, je to spíše značka. Zahrnuje všechno, co se v Pardubicích v oblasti podpory rozvoje cyklodopravy odehrává. Jde o celou řadu aktivit (kampaně, budování infrastruktury, mobiliář pro cyklisty, plánování apod.). Například web města zaměřený na cyklodopravu se jmenuje ParduBIKE.cz, akční plán pro rozvoj infrastruktury pro cyklisty se jmenuje ParduBIKE 2015, na mobiliáři a zařízeních pro cyklisty ve městech je logo ParduBIKE, apod.

Občané Pardubic využívají podle Vašich materiálů kolo k 19 % cest, což je na česká města velice slušné číslo. Čím to je, že ostatní česká města o tolik předčíte?
Domnívám se, že k tomu přispívá několik okolností, které se vzájemně ovlivňují a podporují. Pardubice jsou v rovině. Mají vhodnou sídelní strukturu. Je zde všude blízko, město je semknuté, kompaktní a přiměřeně velké. Svou roli hraje také zpoplatnění parkování v centru města, systém jednosměrných komunikací a špatná průjezdnost centra během dopravní špičky. Často je nejednoduší jít pěšky a jízda na kole je pro většinu cest vůbec nejrychlejší. Svoji roli hraje také fakt, že se zde již v 90. letech začalo s budováním cyklostezek, i když z dnešního pohledu se nejedná vždy o optimální infrastrukturu. Nelze opomenout také tradici a to, jak lidé o cyklistice smýšlí. Pro Pardubáky je a vždy byla jízda na kole po městě naprosto přirozená.

 

Nedávno se v Pardubicích objevila veřejná pumpa pro cyklisty - je to Váš výmysl nebo jste něco podobného viděli i jinde? Využívají lidé pumpu často?
Hustilku jsme viděli na mezinárodní konferenci o cyklodopravě Velocity 2013 ve Vídni. Pár pumpiček po Evropě již je, hodně například ve Francii. V Dánsku je zvykem, že vzduch do kol poskytují zdarma cykloprodejny. Zatím jsme nevyhodnocovali jak moc je pumpa využívána, ale domnívám se, že hojně. Včera jsem si byl napumpovat kolo a zjistil jsem, že již po zhruba dvou měsících provozu je šlaušek opotřebovaný a bude třeba vyměnit těsnící gumičku. Pumpička je využívána také pro nafouknutí dětských kočárků.

Jak míníte využít údaje z automatických sčítačů ve městě?
Základní informací je změna počtu cyklistů. Sledujeme, jestli naše snahy o rozvoj cyklodopravy přinášejí výsledky nebo ne. Pokud se počty cyklistů zvyšují, lze to použít jako jasný argument pro další investice do rozvoje cyklodopravy. Data jsou důležitá pro plánování. Určujeme například, kudy cyklisté jezdí nejvíce a která opatření by měla mít prioritu pro realizaci. Sledujeme také vývoj počtů v průběhu roku. Již jsme zjistili, že nyní v listopadu jezdí téměř stejně cyklistů jako na počátku září, kdy jsme sčítač nainstalovali.
Počty cyklistů, kteří projedou sčítacím profilem se ukládají každých 15 minut. Víme tedy, jak cyklisté reagují na změnu počasí. Tento druh informací je důležitý spíše pro výzkumníky z Pardubické univerzity, se kterými spolupracujeme. Lze monitorovat změny v dopravním chování v závislosti na uzavírkách pro automobily, změnách cen pohonných hmot apod.

 

Podobně stylizované logo jako ParduBIKE nemá mnoho měst - jaké možnosti využití pro Vás tento cyklobrand má?
Vnímám ParduBIKE jako naprosto přirozenou věc. Jakékoliv aktivity města spojené s cyklodopravou jsou nositeli této značky. Je to srozumitelné pro uživatele. Vidí ParduBIKE a řeknou si: „Aha, tak město zase udělalo něco pro cyklisty.“ Je to svého druhu komunikace. Snažíme se dát lidem najevo, že jsme si vědomi významu cyklodopravy pro fungování města a že každý cyklista je ve městě vítán, že se pro něj něco dělá a že to je celý soubor, celá řada různých věcí.

Jaké jsou nejvíce aktuální plány rozvoje cyklodopravy v Pardubicích?
Pro příští rok připravujeme realizaci stezky do Dražkovic, cyklopruhy v Dražkovících a další opatření směrem na Chrudim. Měla by také vzniknout nová lávka pro pěší přes řeku Chrudimku. Ta je samozřejmě důležitá také pro cyklisty. Připravujeme řadu dopravně – organizačních opatření v různých částech města. Jsou to například cyklopruhy na řadě míst, zobousměrňování jednosměrek pro cyklisty, zóny tempo 30 apod. Ještě není úplně jasné co se bude realizovat již příští rok. Na našich stránkách pardubike.cz v sekci „Pečeme“ zobrazujeme všechna připravovaná opatření, u kterých už máme představu o datu realizace.

 

Foto: ParduBIKE

19.11.2013 - O čem se mluví - autor: Tomáš Gladiš - 6717x

Související články

  1. Ministerstvo dopravy chce více podporovat bezmotorovou dopravu ve městech
  2. Jízda na kole může ušetřit 80 miliard Euro ročně
  3. Reakce na článek J. X. Doležala - Jednostopí teroristé
  4. Investice do cyklistické infrastruktury se vyplácí
  5. Pardubice získaly titul Hlavní město cyklistů 2014
  6. Letošní festival Město na kole už příští víkend v Praze
  7. Každá pátá cesta je v Pardubicích na jízdním kole
  8. Jedinečný cyklistický nadjezd v Eindhovenu
  9. Vznikla Asociace cykloměst
  10. Festival Město na kole slavil úspěch

Vlož svůj komentář:


Vyplň antispam nebo
Registrovat Facebookem

Recenze, zájezdy, bazar...

Bazar

Jízdní kola / jameswilliamson

Why Do Students Look for Online Exam Helpers?

Jízdní kola / jameswilliamson

Why Do Students Look for Online Exam Helpers?

Jízdní kola / sumitihomelen

Loans borrowing without collateral

Reklama