Články / O čem se mluví

Vznikla Asociace cykloměst

Vznikla Asociace cykloměst

Dvaadvacet českých měst se rozhodlo, že chce prosazovat procyklistickou politiku a řešit dopravní problematiku systémově, po vzoru evropských metropolí. Co to přinese cyklistům?

Již před dvěma lety se některá česká města přihlásila podpisem takzvané Uherskohradišťské charty k aktivní podpoře cyklistické dopravy. Nyní se na jejím podkladě jednotlivá cykloměsta spojují v ještě užší uskupení a vzniká Asociace měst pro cyklisty. Vznik sdružení vyvolala nutnost spojit města podporující cyklistickou dopravu, aby mohla společně uskutečňovat kroky, které povedou ke zlepšení podmínek pro cyklodopravu a cykloturistiku. V úterý 2. července 2013 podepsalo zakládající dokumenty 23 zástupců zakládajících subjektů. Obdobné projekty vznikají také v zahraničí. Jedním z hlavních počinů je síť cykloměst „Cities for Cyclists“, která vznikla pod záštitou Evropské cyklistické federace (ECF) se sídlem v Bruselu. Obdobné projekty jsou známé z Německa či Francie.

 Do Asociace cykloměst se spojila města, která chtějí aktivně prosazovat procyklistickou politiku a chtějí změnit legislativu, která městům často brání v realizaci jednoduchých a levných procyklistických opatření, a tím změnit situaci v České republice. Zástupci měst se shodli na tom, že chtějí dopravu ve městech řešit systémově, což vyplynulo z jejich setkání při přípravě aktualizované Cyklostrategie 2013. Zároveň ale zdůrazňují, že nejde jen o cyklistickou dopravu samotnou, ale celkově o nové pojetí utváření veřejných prostranství na základě pochopení života lidí, jejich potřeb při jeho užívání i dalších sociálních vztahů souvisejících s veřejným prostorem. Zkrátka řečeno: způsobovat veřejný prostor jen pro auta již není možné.

Dlouho jsme čekali na schválení nové národní Cyklostrategie, která definuje další směry podpory cyklistické dopravy do roku 2020," řekl o okolnostech vzniku Asociace její čerstvý předseda jihlavský primátor Jaroslav Vymazal. „Cyklostrategie vznikala doslova odspoda, z podnětů jednotlivých měst. Od okamžiku jejího vzniku začalo být čím dál tím více jasné, že musí vzniknout nějaký jasně definovaný subjekt, který by myšlenky vládního strategického dokumentu uváděl do praxe," dodal Vymazal.

Hlavním cílem nové asociace je, aby se ve městech dělila pozornost ve spravedlivém poměru mezi individuálníautomobilovou, cyklistickou, veřejnou i pěší dopravu. Členové asociace si také chtějí vyměňovat zkušenosti s řešením konkrétních problémů, hledat dobré příklady v zahraničí, vychovávat odborníky na dopravu nebo motivovat své obyvatele ke změně dopravního chování. O vstupu dalších členů bude rozhodovat nejbližší valná hromada Asociace cykloměst.

Více o asociaci naleznete na stránkách www.cyklomesta.cz

 

16.07.2013 - O čem se mluví - autor: redakce - 4811x

Související články

  1. Ministerstvo dopravy chce více podporovat bezmotorovou dopravu ve městech
  2. Jízda na kole může ušetřit 80 miliard Euro ročně
  3. Reakce na článek J. X. Doležala - Jednostopí teroristé
  4. Investice do cyklistické infrastruktury se vyplácí
  5. Pardubice získaly titul Hlavní město cyklistů 2014
  6. Letošní festival Město na kole už příští víkend v Praze
  7. Jedinečný cyklistický nadjezd v Eindhovenu
  8. Pardubice chtějí být ryze cyklistickým městem
  9. Festival Město na kole slavil úspěch
  10. Festival Město na kole bude jedna velká show

Vlož svůj komentář:


Vyplň antispam nebo
Registrovat Facebookem

Recenze, zájezdy, bazar...

Bazar

Jízdní kola / jameswilliamson

Why Do Students Look for Online Exam Helpers?

Jízdní kola / jameswilliamson

Why Do Students Look for Online Exam Helpers?

Jízdní kola / sumitihomelen

Loans borrowing without collateral

Reklama