Rady / Ve městě

Problémové dopravní situace cyklista vs. auto

Problémové dopravní situace cyklista vs. auto

Kampaň „Jezdím jako člověk“ pojmenovává problémové dopravní situace. Kampaň je zaměřena na edukaci Pražanů v oblasti pravidel jízdy na kole a souvisejících pravidel silničního provozu a apeluje na všechny jeho účastníky, tedy cyklisty, motoristy i chodce, aby tato pravidla dodržovali a chovali se k sobě s respektem.

 

Přispět ke zlepšení podmínek pro cyklodopravu v Praze a zvýšit bezpečnost i vzájemnou ohleduplnost všech účastníků provozu je záměrem kampaně Jezdím jako člověk, která je součástí dlouhodobého projektu Magistrátu hlavního města Prahy s názvem Čistou stopou Prahou.

Kampaň vychází z klíčových problémových dopravních situací, které jsou účastníky provozu vnímány jako obzvlášť nepříjemné a rizikové. Na daných příkladech poukazuje na nevhodné chování jednotlivých účastníků provozu a zároveň jim dává ponaučení, jak se v takových situacích chovat správně, tedy v souladu s pravidly silničního provozu, a zároveň se vzájemným respektem a ohleduplností. Většina situací je zaměřena především na zvýšení bezpečnosti cyklistů a motoristů na vozovce, která společně s cyklostezkami primárně slouží k pohybu cyklistů po Praze. Kampaň dále poukazuje i na častý nešvar cyklistů v podobě jízdy po chodníku, který je ovšem až na výjimky určen výhradně k pohybu chodců a cyklista je po něm oprávněn jet pouze ve vybraných úsecích, které slouží i jako cyklostezka. Na větší ohleduplnost je apelováno také v případě společných stezek pro chodce a cyklisty.

Grafické zpracování problémových dopravních situací zajistil výtvarník a ilustrátor Karel Jerie. Prezentovány budou formou omalovánkové informační brožury, v médiích či na outdoorových reklamních plochách. Edukace bude dále probíhat prostřednictvím webu projektu Čistou stopou Prahou nebo na nové facebookové stránce Jezdím jako člověk. Kampaň bude probíhat od května do konce října 2018.

 

Základní pravidla jízdy na kole

Cyklista je z pohledu zákona účastníkem dopravního provozu, a proto pro něj platí stejná práva a povinnosti jako pro řidiče motorových vozidel. Ta jsou zakotvena v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Speciální práva a povinnosti cyklistů při jízdě na pozemní komunikaci jsou pak specifikována zejména v paragrafech 57 a 58 daného zákona. Mezi základní pravidla patří:

 • Pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo pokud je na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, cyklista jich musí užít.
 • Na pozemní komunikaci jede cyklista na jízdním kole při pravém okraji vozovky. Pakliže tím nebudou ohroženi ani omezeni chodci, může jet po pravé krajnici.
 • Cyklisté mohou jet jen jednotlivě za sebou, nikoli vedle sebe.
 • Za snížené viditelnosti musí mít cyklista rozsvícený světlomet s bílým světlem, který svítí směrem dopředu, a dále musí mít zadní svítilnu, která svítí červeně nebo přerušovaně červeně.

 

Klíčové problémové situace a vyplývající ponaučení

Jízda po vozovce, nikoli po chodníku

 

Pro řidiče motorových vozidel i osoby na jízdním kole platí obecně stejná pravidla. Základním z nich je, že se oba mohou po městě pohybovat pouze po k tomu určených komunikacích. Mezi ně, až na několik výjimek, nepatří chodník, který je vyhrazen k pohybu chodců. Na kole je možné po něm jet pouze ve vyznačených úsecích, kde je průjezd kola výslovně povolen. Motorista pak na něj může vjet v případě, že je jeho část určena k parkování.

Ponaučení pro cyklisty: Jezděte vždy po silnici nebo po pro vás určených stezkách. Respektujte, že chodník je vyhrazen pro bezpečný pohyb chodců.

Ponaučení pro motoristy: Chovejte se k osobám na jízdním kole ohleduplně a umožněte jim bezpečný průjezd vozovkou. Respektujte, že cyklisté mají v silničním provozu stejná práva jako vy, ale na rozdíl od vás jsou zranitelnější. Buďte jejich ochráncem, ne nebezpečím.

 

Jízda podél zaparkovaných aut

 

V místech, kde podél parkovacích míst vede ochranné opatření určené k jízdě na kole, je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Nepozorné otevření dveří auta může pro jezdce na kole znamenat náraz s velice těžkými následky. Podobný problém může způsobit i náhlý nebo ničím nesignalizovaný výjezd vozidla z parkovacího místa. Motorista by se proto měl vždy dobře rozhlédnout a cyklista dodržovat od zaparkovaných aut dostatečný odstup.

Ponaučení pro cyklisty: Jezděte raději u kraje cyklopruhu dál od zaparkovaných aut. Pozorně sledujte dění kolem sebe a snažte se předvídat záměr motoristy otevřít dveře či vyjet z parkovacího místa.

Ponaučení pro motoristy: Než otevřete dveře auta nebo se začnete rozjíždět, dobře se podívejte, zda se k vám neblíží jiné vozidlo, ať už auto, nebo jízdní kolo. O svém výjezdu nezapomeňte dát ostatním včas vědět.

 

Průjezd úzkou vozovkou

 

Při průjezdu úzkou vozovkou musí cyklista i motorista respektovat přednost vozidla, které jede před ním. Pokud šíře vozovky neumožňuje bezpečné předjíždění, při kterém by měl být mezi cyklistou a motoristou boční odstup o vzdálenosti minimálně 1,5 m, musí motorista zůstat trpělivý a vyčkat s předjížděním na vhodnou příležitost. Jezdec na kole by se měl snažit projet úzkým úsekem co nejrychleji a případně se na vhodném místě nechat předjet.

Ponaučení pro cyklisty: Na zúžených místech jeďte raději dál od kraje. Auto za vámi tak nebude mít tendenci vás nebezpečně předjet. Jeďte svižně a v nejbližším bezpečném úseku se nechte předjet. Sami pomalejší auta nebezpečně neobjíždějte.

Ponaučení pro motoristy: Udržujte od cyklistů dostatečný odstup. Na zúžených místech je v žádném případě neohrožujte a nevytlačujte z vozovky. Předjíždějte až ve chvíli, kdy je to bezpečné.

 

Přednost na křižovatce

 

Při průjezdu křižovatkou je vždy potřeba pamatovat na to, že osoba na jízdním kole má přednost ve stejných situacích jako motorista. Pokud tedy například motorista odbočující vpravo dojede v křižovatce či před ní cyklistu pokračujícího rovně, musí dát motorista před odbočením přednost cyklistovi a umožnit mu bezpečný průjezd křižovatkou.

Ponaučení pro cyklisty: Pokud při průjezdu křižovatkou pokračujete rovně, najeďte si raději blíže ke středu vozovky. Auto za vámi se tak nebude snažit vás nebezpečně předjet.

Ponaučení pro motoristy: Při odbočování vpravo se ujistěte, že vedle vás nejede cyklista, který chce pokračovat rovně. Pokud ano, dejte mu přednost stejně jako jakémukoli jinému vozidlu. V žádném případě se ho nesnažte na poslední chvíli předjet.

 

Přeřazování a výjezd z cyklopruhu

 

Pokud je pro cyklistu na vozovce vyhrazen cyklopruh, je cyklista povinen tento prostor využít. V místě, kde cyklopruh končí nebo se v něm vyskytuje určitá překážka, mu ostatní řidiči mají umožnit plynulé přeřazení do souběžného jízdního pruhu. Stejné pravidlo platí i v případě, kdy osoba na jízdním kole potřebuje odbočit. Cyklista by se přitom měl přeřazovat vždy s dostatečným předstihem a respektovat ostatní účastníky provozu.

Ponaučení pro cyklisty: Pokud potřebujete vyjet z vyhrazeného cyklopruhu, dejte ostatním řidičům včas znamení o změně směru jízdy. Respektujte pohyb ostatních vozidel a snažte se přeřazení nenechávat na poslední chvíli.

Ponaučení pro motoristy: Chovejte se k cyklistům ohleduplně a umožněte jim bezpečný výjezd z cyklopruhu, aby se mohli včas přeřadit a bezpečně pokračovat v jízdě.

 

Průjezd kruhovým objezdem

 

Kruhovým objezdem projíždějí osoby na jízdním kole stejně jako motorová vozidla. Oba typy účastníků provozu přitom musí dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména při vyjíždění z kruhového objezdu. Motorista, který chce kruhový objezd opustit, musí dát vždy přednost cyklistovi, který po jeho pravé straně pokračuje v jízdě dál po kruhovém objezdu. Oba účastníci pak při výjezdu musí včas signalizovat změnu směru jízdy.

Ponaučení pro cyklisty: Kruhovým objezdem projíždějte raději středem jízdního pruhu. Auta za vámi tak nebudou mít tendenci vás nebezpečně předjet.

Ponaučení pro motoristy: Na kruhovém objezdu s jedním jízdním pruhem raději nikoho nepředjíždějte. Zvláště v případě, kdy se následně chystáte kruhový objezd opustit. Boční srážka by pro osobu na jízdním kole mohla mít velice těžké následky.

 

Jízda v koloně

 

Když se v hustém provozu na silnici utvoří kolona, může osoba na jízdním kole stojící motorová vozidla opatrně a přiměřenou rychlostí předjet zprava i zleva. Místo nebezpečného kličkování mezi auty je však lepší držet se jen po pravé straně vozovky, kde by motoristé měli cyklistovi umožnit volný průjezd.

Ponaučení pro cyklisty: Nekličkujte mezi auty, snažte se je předjíždět pouze z jedné strany. Pokud potřebujete vybočit ze směru jízdy, nezapomeňte o tom dát řidičům včas zřetelné znamení.

Ponaučení pro motoristy: Umožněte cyklistům v koloně bezpečné předjíždění zprava, aby nemuseli nebezpečně kličkovat mezi stojícími auty nebo vybočit na chodník.

 

Prostor pro cyklisty před semaforem

 

Na křižovatkách bývá před semaforem předsunutý prostor vyhrazený pro cyklisty, který je označen příslušným piktogramem. Cyklisté se díky němu mohou zařadit před stojící auta a na zelenou jako první bezpečně projet křižovatkou směrem, kterým potřebují. Zároveň jsou díky tomu pro motoristy lépe viditelní, než když stojí po jejich pravé straně či v zákrytu jiných vozidel.

Ponaučení pro cyklisty: Využívejte na křižovatkách pro vás vyhrazený prostor. Postavte se v něm vždy do pozice, která bude nejlépe odpovídat vašemu dalšímu směru jízdy. Pozorně sledujte semafor a na zelenou se rozjíždějte včas.

Ponaučení pro motoristy: Respektujte prostor pro jízdní kola a nestůjte v něm. Nechte do něj jezdce na kole bezpečně přijet po své pravé straně a následně také v klidu opustit křižovatku.

 

Přechod vs. přejezd pro cyklisty

 

Pokud osoba na jízdním kole potřebuje překřížit vozovku v místě přechodu pro chodce, je povinna sesednout z kola a pokračovat v pohybu jako ostatní chodci. Výjimku představují místa, kde je vyznačen cyklopřejezd, po kterém mohou jezdci na kole projet. Pokud je u přejezdu instalován semafor, musí se přitom řídit příslušným znamením jako všichni ostatní. Pokud na místě signalizace není, musí si cyklista uvědomit, že na rozdíl od chodců nemá před motoristy absolutní přednost.

Ponaučení pro cyklisty: Respektujte světelnou signalizaci stejně jako ostatní účastníci provozu. V případě přejezdu bez semaforu se nejprve dobře rozhlédněte a ujistěte se, že je přejezd v danou chvíli bezpečný a že svým pohybem neohrozíte ostatní.

Ponaučení pro motoristy: Neblokujte svým vozidlem prostor vyznačený jako přejezd pro cyklisty. Pokud člověk vede kolo po přechodu, má stejnou přednost, jak ostatní chodci.

 

Společná stezka pro chodce a cyklisty

 

Na stezkách, které jsou určené ke společnému pohybu cyklistů a chodců, je potřeba vždy pamatovat na to, že obě skupiny účastníků provozu mají stejné právo se v daném prostoru pohybovat a neměly by se přitom vzájemně ohrožovat. Chodci i jezdci na kole by se proto měli ohleduplně držet u kraje stezky a ponechávat kolem sebe dostatek prostoru pro pohyb ostatních účastníků.

Ponaučení pro cyklisty: Jezděte po stezce pozvolna a předvídatelně. Snažte se předvídat možný nestandardní pohyb chodců tak, abyste zabránili případné kolizi. V případě potřeby na sebe včas upozorněte zvonkem.

Ponaučení pro chodce: Pohybujte se u kraje stezky a nechávejte vedle sebe dostatek místa pro průjezd. Chovejte se předvídatelně a mějte své mazlíčky u sebe. Věřte lidem na jízdním kole, že pokud jim to umožníte, tak vás bezpečně objedou.

 

Ilustrace: Karel Jerie

14.05.2018 - Ve městě - autor: Press news - 13900x

Vlož svůj komentář:


Vyplň antispam nebo
Registrovat Facebookem

 1. avatar
  #1 Marek23 - vloženo: 14.08.2019 v 19:59:54

  Osobně jsem spíš motorista než cyklista a díky zkušenostem s cyklisty ve městě (Brno) jsem proti nim celkem zaujatý. 95% z nich nemá o pravidlech silničního provozu ani ponětí. Navíc jsou masírováni z médií i od levicových politiků svou neomezeností a lepšolidstvým. Bohužel i něktará nová pravidla, lterá jsou hloupá, nelogická a jdou prti bezpečnosti provozu jim v tom pomáhají. Například jízda jednosměrkou v protisměru, cyklopruh rovně v odbočovacích pruzích, nebo nedávání přednosti odbočujícím vozidlů. To je podobné zde uvedeným situacím s parkováním a kruháčem. Proboha logicky by mělo platit to co platí mezi autem a šalinou. Řidič dává tramvaji odbočující v pravo přednost, protože ji vidí, ona jeho ne. A logicky, řidič sedící v levo vidí špatně či vůbec cyklistu co se snaží (nelogicky a proti předpisůmú předjet vho v pravo. Ten cyklista vidí blikačky auta, že auto chce odbočit. Tak sakra logicky by ho měl pouště. Ale to je ve více situacích kdy i auto co má přednost pouští jiné protože prostě vidí, že tam je, točí se, couvá apd. Cyklista ne, ten se nasere všude a myslí si, že je nedotknutelný.

  odpověz na tento komentář

Recenze, zájezdy, bazar...

Reklama