Blogy / Service Sale

Những thng tin về gi M70 Mobifone

Khi ng k gi M70 Mobifone c tch hợp tnh nng tự ngắt truy cập khi gi cước hết data ưu ãi, iều này sẽ gip cc thuê bao an tm sử dụng và khng phải lo lắng kiểm tra dung lượng data thường xuyên vì sợ pht sinh cước sử dụng vượt gi cao mỗi thng nữa.

Theo , lựa chọn mới với gi cước M70 Mobifone sẽ là giải php hợp l ể cc khch hàng c thể trải nghiệm internet cùng 1.6GB tốc ộc cao hàng thng với ph ng k chỉ 70.000 gi ngang với gi cước Miu 3G Mobifone. Ngoài ra, tnh nng tự ngắt kết nối khi hết dung lượng cũng sẽ gip khch hàng yên tm sử dụng mà khng phải chịu thêm bất kỳ một khoản ph pht sinh ngoài muốn nào khc.
Thng tin chi tiết gi 3G M70 Mobifone:
- Phạm vi triển khai: Trên toàn quốc.

- ối tượng p dụng: Tất cả cc khch hàng là thuê bao Mobifone bao gồm cả trả trước lẫn trả sau ang hoạt ộng 02 chiều trên mạng.

- Cước ph gi: Chỉ 70.000/lần ng k (trừ vào tài khoản chnh ối với thuê bao trả trước và tnh vào ha ơn cước hàng thng cho thuê bao trả sau).

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ thời iểm ng k, ồng thời gi cước c tnh nng tự ộng gia hạn sau mỗi chu kỳ.Lc này abjn cũng c thể tham khảo gi cước MobiQ
Hướng dẫn ng k gi cước M70 Mobifone
ng k gi M70 Mobifone nhận ưu ãi 1.6GB dung lượng

ể tham gia sử dụng gi cước M70, khch hàng chỉ cần tiến hành ng k theo c php tin nhắn sau:

- Soạn: DKV M70 gửi 9084.

Ngay sau một lt, tổng ài Mobifone sẽ gửi tin nhắn xc nhận thao tc ng k gi M70 của khch hàng ã ược thực hiện thành cng. Lc này, khch hàng lưu khởi ộng lại thiết bị, sau bật 3G sử dụng ể trnh trường hợp bị trừ ph pht sinh ng tiếc nh. Bên cạnh , ể kiểm tra dung lượng gi ã ược cộng vào tài khoản hay chưa, bạn vui lòng soạn: KT DATA gửi 999 nh.
Tận hưởng ưu ãi dung lượng từ gi M70 của Mobifone:
ng k thành cng gi cước M70 Mobifone, khch hàng sẽ ược cộng vào tài khoản data lên n 1.6GB dung lượng tốc ộ cao. ồng thời, khi dùng hết lưu lượng này, hệ thống sẽ tự ộng ngắt kết nối internet trên thuê bao. ể tiếp tục truy cập mạng, khch hàng sẽ c 03 lựa chọn mua thêm v cùng ưu ãi với cc gi X15, X25 và X35. Chi tiết từng gi như sau:

Tên gi Tin nhắn ng k Gi cước Data bổ sung Chu kỳ gi
MAX15 DK MAX15 gửi 999 15.000 350MB Cùng thời hạn với gi M70 chnh 30 ngày.
MAX25 DK MAX25 gửi 999 25.000 600MB
MAX35 DK MAX35 gửi 999 35.000 1GB

Những l do ể bạn chọn ng k sử dụng gi cước M70 Mobifone
- Cùng mức ph ng k với gi MIU, nhưng gi cước M70 cho ưu ãi dung lượng tốc ộ cao gấp gần 03 (1.6GB data so với chỉ 600MB của gi MIU).

- Cước ph gi kh rẻ, chỉ 70.000/thng, phù hợp với ti tiền của mọi khch hàng.

- Khch hàng ược trải nghiệm mạng ở tốc ộ cao, bên cạnh còn hưởng mua thêm dung lượng ưu ãi từ cc gi Max.

- Tnh nng tự ngắt kết nối khi hết dung lượng gip khch hàng trnh những trường hợp bị trừ cước pht sinh vượt gi ngoài muốn trong suốt qu trình sử dụng.Chướng trình ưu ãi khi tham gia gi cước Thạch Sanh mạng Mobifone

Hãy bỏ ti gi cước thng dụng này ể tiện dùng ến mỗi khi cần truy cập 3G tốc ộ cao trên di ộng bạn nh. Cảm ơn ã theo dõi bài viết và chc khch hàng một ngày nhiều niềm vui.


vce

11.10.2016 - Service Sale - long1

Những thng tin về gi M70 Mobifone

Khi ng k gi M70 Mobifone c tch hợp tnh nng tự ngắt truy cập khi gi cước hết data ưu ãi, iều này sẽ gip cc thuê bao an tm sử dụng và khng phải lo lắng kiểm tra dung lượng data thường xuyên vì sợ pht sinh cước sử dụng vượt gi cao mỗi thng nữa.

Theo , lựa chọn mới với gi cước M70 Mobifone sẽ là giải php hợp l ể cc khch hàng c thể trải nghiệm internet cùng 1.6GB tốc ộc cao hàng thng với ph ng k chỉ 70.000 gi ngang với gi cước Miu 3G Mobifone. Ngoài ra, tnh nng tự ngắt kết nối khi hết dung lượng cũng sẽ gip khch hàng yên tm sử dụng mà khng phải chịu thêm bất kỳ một khoản ph pht sinh ngoài muốn nào khc.
Thng tin chi tiết gi 3G M70 Mobifone:
- Phạm vi triển khai: Trên toàn quốc.

- ối tượng p dụng: Tất cả cc khch hàng là thuê bao Mobifone bao gồm cả trả trước lẫn trả sau ang hoạt ộng 02 chiều trên mạng.

- Cước ph gi: Chỉ 70.000/lần ng k (trừ vào tài khoản chnh ối với thuê bao trả trước và tnh vào ha ơn cước hàng thng cho thuê bao trả sau).

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ thời iểm ng k, ồng thời gi cước c tnh nng tự ộng gia hạn sau mỗi chu kỳ.Lc này abjn cũng c thể tham khảo gi cước MobiQ
Hướng dẫn ng k gi cước M70 Mobifone
ng k gi M70 Mobifone nhận ưu ãi 1.6GB dung lượng

ể tham gia sử dụng gi cước M70, khch hàng chỉ cần tiến hành ng k theo c php tin nhắn sau:

- Soạn: DKV M70 gửi 9084.

Ngay sau một lt, tổng ài Mobifone sẽ gửi tin nhắn xc nhận thao tc ng k gi M70 của khch hàng ã ược thực hiện thành cng. Lc này, khch hàng lưu khởi ộng lại thiết bị, sau bật 3G sử dụng ể trnh trường hợp bị trừ ph pht sinh ng tiếc nh. Bên cạnh , ể kiểm tra dung lượng gi ã ược cộng vào tài khoản hay chưa, bạn vui lòng soạn: KT DATA gửi 999 nh.
Tận hưởng ưu ãi dung lượng từ gi M70 của Mobifone:
ng k thành cng gi cước M70 Mobifone, khch hàng sẽ ược cộng vào tài khoản data lên n 1.6GB dung lượng tốc ộ cao. ồng thời, khi dùng hết lưu lượng này, hệ thống sẽ tự ộng ngắt kết nối internet trên thuê bao. ể tiếp tục truy cập mạng, khch hàng sẽ c 03 lựa chọn mua thêm v cùng ưu ãi với cc gi X15, X25 và X35. Chi tiết từng gi như sau:

Tên gi Tin nhắn ng k Gi cước Data bổ sung Chu kỳ gi
MAX15 DK MAX15 gửi 999 15.000 350MB Cùng thời hạn với gi M70 chnh 30 ngày.
MAX25 DK MAX25 gửi 999 25.000 600MB
MAX35 DK MAX35 gửi 999 35.000 1GB

Những l do ể bạn chọn ng k sử dụng gi cước M70 Mobifone
- Cùng mức ph ng k với gi MIU, nhưng gi cước M70 cho ưu ãi dung lượng tốc ộ cao gấp gần 03 (1.6GB data so với chỉ 600MB của gi MIU).

- Cước ph gi kh rẻ, chỉ 70.000/thng, phù hợp với ti tiền của mọi khch hàng.

- Khch hàng ược trải nghiệm mạng ở tốc ộ cao, bên cạnh còn hưởng mua thêm dung lượng ưu ãi từ cc gi Max.

- Tnh nng tự ngắt kết nối khi hết dung lượng gip khch hàng trnh những trường hợp bị trừ cước pht sinh vượt gi ngoài muốn trong suốt qu trình sử dụng.Chướng trình ưu ãi khi tham gia gi cước Thạch Sanh mạng Mobifone

Hãy bỏ ti gi cước thng dụng này ể tiện dùng ến mỗi khi cần truy cập 3G tốc ộ cao trên di ộng bạn nh. Cảm ơn ã theo dõi bài viết và chc khch hàng một ngày nhiều niềm vui.


vce

11.10.2016 - Service Sale - long1

Những thng tin về gi M70 Mobifone

Khi ng k gi M70 Mobifone c tch hợp tnh nng tự ngắt truy cập khi gi cước hết data ưu ãi, iều này sẽ gip cc thuê bao an tm sử dụng và khng phải lo lắng kiểm tra dung lượng data thường xuyên vì sợ pht sinh cước sử dụng vượt gi cao mỗi thng nữa.

Theo , lựa chọn mới với gi cước M70 Mobifone sẽ là giải php hợp l ể cc khch hàng c thể trải nghiệm internet cùng 1.6GB tốc ộc cao hàng thng với ph ng k chỉ 70.000 gi ngang với gi cước Miu 3G Mobifone. Ngoài ra, tnh nng tự ngắt kết nối khi hết dung lượng cũng sẽ gip khch hàng yên tm sử dụng mà khng phải chịu thêm bất kỳ một khoản ph pht sinh ngoài muốn nào khc.
Thng tin chi tiết gi 3G M70 Mobifone:
- Phạm vi triển khai: Trên toàn quốc.

- ối tượng p dụng: Tất cả cc khch hàng là thuê bao Mobifone bao gồm cả trả trước lẫn trả sau ang hoạt ộng 02 chiều trên mạng.

- Cước ph gi: Chỉ 70.000/lần ng k (trừ vào tài khoản chnh ối với thuê bao trả trước và tnh vào ha ơn cước hàng thng cho thuê bao trả sau).

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ thời iểm ng k, ồng thời gi cước c tnh nng tự ộng gia hạn sau mỗi chu kỳ.Lc này abjn cũng c thể tham khảo gi cước MobiQ
Hướng dẫn ng k gi cước M70 Mobifone
ng k gi M70 Mobifone nhận ưu ãi 1.6GB dung lượng

ể tham gia sử dụng gi cước M70, khch hàng chỉ cần tiến hành ng k theo c php tin nhắn sau:

- Soạn: DKV M70 gửi 9084.

Ngay sau một lt, tổng ài Mobifone sẽ gửi tin nhắn xc nhận thao tc ng k gi M70 của khch hàng ã ược thực hiện thành cng. Lc này, khch hàng lưu khởi ộng lại thiết bị, sau bật 3G sử dụng ể trnh trường hợp bị trừ ph pht sinh ng tiếc nh. Bên cạnh , ể kiểm tra dung lượng gi ã ược cộng vào tài khoản hay chưa, bạn vui lòng soạn: KT DATA gửi 999 nh.
Tận hưởng ưu ãi dung lượng từ gi M70 của Mobifone:
ng k thành cng gi cước M70 Mobifone, khch hàng sẽ ược cộng vào tài khoản data lên n 1.6GB dung lượng tốc ộ cao. ồng thời, khi dùng hết lưu lượng này, hệ thống sẽ tự ộng ngắt kết nối internet trên thuê bao. ể tiếp tục truy cập mạng, khch hàng sẽ c 03 lựa chọn mua thêm v cùng ưu ãi với cc gi X15, X25 và X35. Chi tiết từng gi như sau:

Tên gi Tin nhắn ng k Gi cước Data bổ sung Chu kỳ gi
MAX15 DK MAX15 gửi 999 15.000 350MB Cùng thời hạn với gi M70 chnh 30 ngày.
MAX25 DK MAX25 gửi 999 25.000 600MB
MAX35 DK MAX35 gửi 999 35.000 1GB

Những l do ể bạn chọn ng k sử dụng gi cước M70 Mobifone
- Cùng mức ph ng k với gi MIU, nhưng gi cước M70 cho ưu ãi dung lượng tốc ộ cao gấp gần 03 (1.6GB data so với chỉ 600MB của gi MIU).

- Cước ph gi kh rẻ, chỉ 70.000/thng, phù hợp với ti tiền của mọi khch hàng.

- Khch hàng ược trải nghiệm mạng ở tốc ộ cao, bên cạnh còn hưởng mua thêm dung lượng ưu ãi từ cc gi Max.

- Tnh nng tự ngắt kết nối khi hết dung lượng gip khch hàng trnh những trường hợp bị trừ cước pht sinh vượt gi ngoài muốn trong suốt qu trình sử dụng.Chướng trình ưu ãi khi tham gia gi cước Thạch Sanh mạng Mobifone

Hãy bỏ ti gi cước thng dụng này ể tiện dùng ến mỗi khi cần truy cập 3G tốc ộ cao trên di ộng bạn nh. Cảm ơn ã theo dõi bài viết và chc khch hàng một ngày nhiều niềm vui.


vce

11.10.2016 - Service Sale - long1

Cập nhập cch kiểm tra dung lượng data 3G Mobifone

Hãy ghi nhớ c phpkiem tra dung luong data 3G Mobifonevà thường xuyên thực hiện ể lun ược sử dụng Internet thoải mi nhất bạn nh!

Tuy nhiên, a số cc khch hàng thường chỉ quan tm ến việc ng k sử dụng mà lãng quên i cch kiểm tra dung lượng gi 3G Mobifone, ến khi xảy ra nhưng iều khng mong muốn mới nhờ ến sự trợ gip từ pha tổng ài. ể gip người dùng yên tm hơn khi lựa chọn ng k sử dụng dịch vụ 3G Mobifone, hm nay mobifone.pro.vn sẽ hướng dẫn ến bạn cch kiểm tra dung lượng 3G Mobifone.
Cch kiểm tra dung lượng data 3G Mobifone còn lại:
Dù bạn c ng k tham gia cc gi 3G giới hạn dung lượng hay trọng gi thì việc kiểm tra data gi vẫn lun hữu ch trong suốt qu trình truy cập sử dụng dịch vụ. Cch kiểm tra như sau:

- Soạn tin nhắn: KT DATA gửi 999 (miễn cước sms).

Sau khi gửi tin nhắn, tổng ài Mobifone sẽ phản hồi sms thng bo chi tiết thng tin gi 3G mà thuê bao ang sử dụng, bao gồm:

+ Lưu lượng data tốc ộ cao hiện c của gi.

+ Tên gi cước.

+ Thời hạn hiệu lực sử dụng còn lại.

Như vậy, chỉ với 01 tin nhắn hoàn toàn miễn ph cước, bạn ã c thể tha hồ kiểm tra dung lượng của gi 3G Mobifone và thng tin dịch vụ 3G Mobifonemà mình ang sử dụng bất cứ khi nào cần thiết.
Những trường hợp nên kiểm tra dung lượng 3G MobiFone
- Thuê bao ang sử dụng cc gi 3G giới hạn dung lượng: Nhu cầu tra cứu là kh cần thiết ể phn phối việc truy cập internet, trnh trường hợp bị trừ cước pht sinh vượt gi cao ngoài muốn.

- Thuê bao sử dụng cc gi 3G trọn gi bỗng dưng tốc ộ truy cập bị chậm: Việc kiểm tra dung lượng sẽ gip biết tốc ộ bị chậm là do hết dung lượng hay do thiết bị ể tìm ra cch khắc phục hiệu quả.

- Thuê bao ang c nhu cầu hủy sử dụng hoặc chuyển ổi gi cước: Việc kiểm tra sẽ gip khch hàng nắm chi tiết về gi 3G mà mình ang sử dụng cũng như dung lượng gi, từ ưa ra quyết ịnh hủy hay tiếp tục sử dụng.Nếu bạn muốn hủy dịch vụ thì hãy tham khảo gi cước DP120 Mobifone

ối với cc khch hàng chưa tham gia sử dụng dịch vụ 3G, ể thử trải nghiệm những tiện ch hữu dụng mà dịch vụ này mang lại, hãy ng k tham gia cc gi 3G trọn gi cơ bản từ nhà mạng.
Cc gi cước 3G trọn gi thng dụng mạng Mobifone thuê bao nên dùng:

ến với cc gi 3G trọn gi Mobifone, khch hàng sẽ ược thỏa sức khm ph những iều mới mẻ trên chiếc iện thoại của mình, ồng thời phục vụ học tập, làm việc và giải tr mọi lc mọi nơi với chi ph cố ịnh hàng thng.

Tên gi C php ng k Gi cước Data Ph pht sinh Chu kỳ
ZING DKV ZING gửi 9084 15.000 Miễn ph truy cập ến ịa chỉ Zing

MIU
DKV MIU gửi 9084


70.000
600MB
Miễn ph
30 ngày

MIU90
DKV MIU90 gửi 9084


90.000
1GB

BMIU
DKV BMIU gửi 9084


200.000
3GB

Cảm ơn ã theo dõi bài viết, chc qu khch hàng c những ph giy cực kỳ th vị cùng dịch vụ 3G Mobifone.Bật m chương trình khuyến mãi hấp dẫn với M70 Mobifone


vce

05.10.2016 - Service Sale - long1

Thỏa thch gọi khi ng k C79 Mobifone

ể c những giy pht gọi thoải mi gi rẻ bạn c thể ng k gi C79 Mobifonehấp dẫn v cùng

Chnh vì c ưu ãi siêu khủng và cước ph sử dụng thn thiện mà gi C79 ang nhận ược sự sn n nhiệt tình từ cc thuê bao Mobifone, nếu bạn cũng là một tn ộ gọi thoại thì hãy tranh thủ tìm hiểu ngay gi cước C79 ầy hấp dẫn của nhà mạng Mobifone cùng dangky3gmobifone.net trong bài viết này.

Gọi thoại và nhắn tin xả lng với gi cước C79 Mobifone

ối tượng ng k: Thuê bao Mobifone ang hoạt ộng và nhận ược tin nhắn mời ng k gi cước từ Mobifone. Hãy soạn tin KT DSKM gửi 999 ể biết thuê bao của bạn c thuộc danh sch ưu ãi gi C79 Mobifone hay khng.Nếu khng thuộc i tượng ng k bạn c thể Dang ky goi 379 Mobifone

Phạm vi triển khai: Gi C79 là gi cước ưu ãi theo vùng ịa l nên sẽ khng ược triển khai ại trà mà chỉ p dụng tại một số tỉnh như: à Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình ịnh, Ph Yên.


Cch ng k gi C79 Mobifone Hấp dẫn với cc chương trình khuyến mãi Mobifone

Thuê bao may mắn nhận ược ưu ãi từ gi C79 Mobifone chỉ cần soạn tin nhắn ng k với c php:

DK C79 01282600638 gửi 909

ng k thành cng gi cước bạn c thể an tm tận hưởng ưu ãi thoại và data siêu khủng từ gi cước mà khng phải e dè về chi ph như trước y nữa. Gi C79 c cước ph ng k chỉ 79,000/lần ng k, một mức cước siêu rẻ so với ưu ãi mà gi cước mang lại.Dung lượng cực lớn khi ng k gi Miu Mobifone

Với chu kỳ sử dụng 30 ngày gi C79 p ứng nhu cầu ọi thoại và truy cập 3G của cc thuê bao suốt 30 ngày trong thng, ồng thời gi cước tự gia hạn khi sang chu kỳ mới nên thuê bao khng cần phải ể gia hạn khi hết chu kỳ sử dụng.

Ưu ãi hấp dẫn từ gi cước C79 mạng Viettel

Tặng 790 pht thoại nội mạng Mobifone

Tặng 39 pht thoại ngoại mạng trong nước

Tặng 790MB data tốc ộ cao vào tài khoản data, sử dụng cho nhu cầu truy cập internet ngay trên thiết bị di ộng mọi lc mọi nơi.

ể trng tình trạng chưa hết thng ã cạn kiệt ưu ãi trong qu trình sử dụng gi C79, bạn hãy thường xuyên kiểm tra ưu ãi gi cước với c php KT C79 gửi 999 và c cch sử dụng hợp l nhất tùy vời thời iểm.

Gi cước C79 Mobifone p ứng nhu cầu sử dụng cơ bản của hầu hết cc thuê bao Mobifone nên nếu may mắn nhận ược ưu ãi từ gi C79 thì bạn hãy ng k khuyến mãi của Mobifone ngay nh, khng phải thuê bao nào cũng may mắn nhận ược ưu ãi từ gi cước siêu hấp dẫn C79 này ấu. Chc cc bạn c những cuộc trò truyện th vị và những pht giy giải tr thật thư giãn khi sử dụng gi C79 Mobifone.

Gọi tổng ài Mobifone số: 9090 ể ược hỗ trợ tư vấn miễn ph.


vce

22.09.2016 - Service Sale - long1

Tro giup dang ky BMIU Mobifone gia re

Hãyng k gi BMIU Mobifone ể tận hưởng những khng gian sống ộng mà Mobifone mang lại.

Là một trong những gi cước 3G khng giới hạn dung lượng phổ biến nhất hiện tại, BMIU Mobifone (BIG MIU) sẽ mang ến cho khch hàng lên ến 3GB data tốc ộ cao cùng ưu ãi miễn ph hoàn toàn cước pht sinh truy cập vượt gi trong suốt 30 ngày sử dụng. Với cước ph ng k ở mức kh phù hợp, chỉ 200.000/thng, gi cước BMIU sẽ là sự lựa chọn kh hữu ch dành cho mọi khch hàng Mobifone.
Hướng dẫn ng k gi 3G BMIU Mobifone
ể tham gia sử dụng gi BMIU, khch hàng tiến hành ng k theo c php tin nhắn sau:

DKV BMIU gửi 9084

Sau khi gửi tin nhắn yêu cầu ng k, tổng ài Mobifone sẽ phản hồi sms xc nhận thuê bao ã ng k thành cng gi cước BMIU. Và cũng hướng dẫn bạn ng k M120 MobifoneLc này khch hàng lưu khởi ộng lại thiết bị rồi hãy bật 3G sử dụng ể khng bị tnh ph pht sinh ngoài gi một cch ng tiếc nh.Và ơn giản nhanh nhất ể Kiểm tra dung lượng 3G của MobiFone


Nội dung chi tiết ưu ãi từ gi BMIU của MobiFone:
Với cước ph gi ở mức 200.000/thng trừ vào tài khoản chnh, khch hàng tham gia sử dụng gi BMIU MobiFone và ng k 3g cho mobifonesẽ ược hưởng những lợi ch cực kỳ thiết thực sau:

+ Cộng ngay vào tài khoản data 3GB dung lượng tốc ộ cao.

+ Khi sử dụng hết dung lượng này, thuê bao ược tiếp tục truy cập internet vượt gi miễn 100% cước pht sinh, tuy nhiên bng thng gi sẽ bị hạ xuống ở tốc ộ thng thường.

+ Trong qu trình sử dụng, ể kiểm tra dung lượng tốc ộ cao của gi 3G Big Miu còn lại, khch hàng chỉ cần thực hiện một c php tin nhắn: KT DATA gửi 999.
Thng tin chi tiết gi 3G BMIU mạng Mobifone
- Phạm vi p dụng: Trên toàn quốc.

- ối tượng tham gia: Tất cả cc khch hàng là thuê bao Mobifone bao gồm cả trả trước lẫn trả sau ang hoạt ộng 02 chiều trên mạng.

- Ph ng k: 200.000/thng (trừ vào tài khoản chnh ối với thuê bao trả trước và tnh vào ha ơn cước ối với thuê bao trả sau).

- Chu kỳ sử dụng: 30 ngày kể từ thời iểm ng k.

- Tnh nng gi: Tự ộng gia hạn mỗi khi hết chu kỳ nếu tài khoản ủ iều kiện (≥ 200.000).
Những l do ể bạn lựa chọn sử dụng gi cước 3G BMIU Mobifone?
- Là gi cước 3G phổ thng, BMIU ược p dụng cho tất cả cc thuê bao Mobifone trên toàn quốc.

- Với tnh chất trọn gi, BMIU sẽ p ứng nhu cầu truy cập mạng của khch hàng mọi lc, mọi nơi trong suốt 30 ngày mà khng phải chi thêm một khoản ph pht sinh nào khc.

- Bên cạnh , nhà mạng cũng dành những sự ưu i ặc biệt cho khch hàng khi sử dụng gi cước này chnh là ược mua thêm dung lượng ưu ãi với cc gi Max15, Max25 và Max35:

Tên gi Soạn tin ng k Gi cước Data bổ sung
MAX15 DK MAX15 gửi 999 15.000 350MB
MAX25 DK MAX25 gửi 999 25.000 600MB
MAX35 DK MAX35 gửi 999 35.000 1GB

Với những thng tin chi tiết và cụ thể như trên, chắc hẳn bạn ã yên tm ng k gi cước BMIU MobiFone rồi ng khng nào? Ngoài ra, bạn cũng ừng quên gh thắm mobifone.pro.vn mỗi ngày ể ược cập nhật cc thng tin mới nhất về cc gi cước, cc dịch vụ và chương trình khuyến mãi từ Mobifone nh.
Trang chủ


vce

19.09.2016 - Service Sale - long1

Mẹo tham gia gi cước C79 Mobifone

Khi tham gia gi cước C79 Mobifonebạn sẽ nhận ược rất nhiều những ưu ãi từ nhà mạng Mobifone.ể biết rõ thng tin cùng ọc bài này nh

ng k thành cng gi cước C79 Mobifone, cc thuê bao sẽ c ngay ưu ãi siêu khủng với 790 pht thoại nội mạng, 39 pht thoại liên mạng và 790MB data 3G khi ng k gi Fast Connect Mobifoneể sử dụng chỉ với cước ph 79,000/ thng. Một gi cước v cùng hấp dẫn cho những thuê bao c nhu cầu gọi thoại nhiều, ặc biệt gi cước còn c thêm ưu ãi thoại ngoại mạng gip cc thuê bao tiết kiệm chi ph tối a và khng phải e dè mỗi khi thực hiện cc cuộc gọi ngoại mạng nữa. Nếu bỏ qua ưu ãi cực hấp dẫn như gi cước C79 thì thật lãng ph ng khng cc thuê bao? Hãy dành t pht tìm hiểu thng tin chi tiết về gi cước C79 cùng 4gmobifone.vn nh.Mà cch ng k gọi nội mạng Mobifone lại cực kì ơn giản

ng k gi khuyến mãi C79 Mobifone

Gi cước C79 là gi cước ưu ãi theo vùng ịa l vì vậy ối tượng sử dụng và vùng triển khai gi cước sẽ hạn chế. Hiện tại gi cước C79 Mobifone ang ược triển khai tại ịa bàn cc tỉnh/ thành sau: à Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình ịnh, Ph Yên.

ối tượng ng k: Thuê bao Mobifone ang hoạt ộng nhận ược tin nhắn mời ng k gi cước từ nhà mạng. Thuê bao c thể gi 9090 hoặc soạn tin KT DSKM gửi 999 ể biết thuê bao của mình c thuộc danh sch khuyến mãi hay khng.Nếu khng thuộc ối tượng khuyến mãi bạn cũng c thể tham khảo Gi cước 2T79 Mobifone

Thời gian triển khai: Từ nay ến khi c thng bo mới của Mobifone.


Cch ng k gi cước C79 mạng Mobifone

ể tận hưởng ưu ãi siêu khủng từ gi cước C79 Mobifone, bạn chỉ cần soạn tin nhắn với c php:

DK C79 01282600638 gửi 909

Sau khi gửi tin nhắn ng k gi cước thành cng,bạn hãy ợi hệ thống gửi tin nhắn thng bo việc ng k gi C79 Mobifone của bạn ã thành cng là c thể sử dụng ưu ãi gi cước mang lại. Và trong c php trên 01282600638 là sim a nng hỗ trợ ng k gi C79 cho qu khch.

Thng tin và ưu ãi khi ng k gi cước C79 Mobifone

Tên gi Ưu ãi Cước ph Chu kỳ gi
Gi C79 790 pht nội mạng 39 pht ngoại mạng

790MB data

79,000 Gi C79 c chu kỳ sử dụng 30 ngày tnh từ ngày ng k gi cước thành cng
Gi cước C79 c tnh nng tự gia hạn nếu tài khoản của bạn c tối thiểu 79,000 tại thời iểm gia hạn.

Hướng dẫn quản l ưu ãi gi cước C79 Mobifone sau khi ng k

Một tình trạng chung mà cc thuê bao Mobifone hay mắc phải khi ng k sử dụng cc gi cước khuyến mãi như gi C79 là khng quản l ược việc sử dụng ưu ãi từ gi cước dẫn ến tình trạng sử dụng hết ưu ãi trước chu kỳ hoặc khng biết a sử dụng hết ưu ãi nên cứ v tư sử dụng gy lãng ph tài khoản. Với gi C79 Mobifone trong qu trình sử dụng bạn hãy thường xuyên kiểm tra ưu ãi của gi cước bằng cch soạn tin nhắn với c php:

KT C79 gửi 999
Hệ thống sẽ gửi ến bạn thng tin về tình trạng sử dụng gi cước, số pht thoại, data 3G còn lại ể bạn c cch sử dụng hợp l nhất ến cuối chu kỳ gi. Và gọi ngay tong dai MobiFone số 9090 ể ược giải p bất cứ thng tin nào liên quan tới gi cước C79.

Hy vọng với sự ra ời của gi cước C79 Mobifone cc thuê bao sẽ c thêm một giải php tiết kiệm chi ph tối a và c những trải nghiệm th vị với những ưu ãi từ gi cước.


vce

18.09.2016 - Service Sale - long1

Nhanh nhất khi ng k 3G Mobifone gi rẻ

Hãy gii thiệu ngay cho những người thn yêu về3G sinh viên Mobifoneể ược nhận những ưu ãi v cùng lớn

Chỉ với 50.000/ thng cc bạn sinh viên sẽ ược thoải sức truy cập 3G khng giới hạn trên iện thoại. So với nhu cầu sử dụng thường xuyên của cc bạn trẻ, thì mức ph 50K là hoàn toàn hợp l. Cc thuê bao sinh viên c nhu cầu, hãy theo dõi bài viết dưới y.

Thng tin gi cước 3G Mobifone sinh viên:

Tên gi cước 3g Mobifone dành cho thuê bao sinh viên: MIU
Cước ph gi: 50.000/lần ng k.Nếu bạn chư ng ksy thì hãy làmCch ng k sim sinh viên Mobifone
iều kiện ng k gi cước 3G sinh viên: Khch hàng ang sử dụng sim sinh viên của Mobifone.
Chu kỳ sử dụng gi: 30 ngày (kể từ ngày ng k thành cng gi cước).
C php ng k 3G Mobifone sinh viên: Soạn DKV MIU gửi 9084 (miễn ph cước gửi tin nhắn).
Ưu ãi nhận ược từ gi 3G sinh viên MIU Mobifone:

Thuê bao sinh viên ng k thành cng gi cước 3G sinh viên MIU Mobifone chắc chắn sẽ rất bất ngờ với những ưu ãi mà mình nhận ược. Bởi gi khng những c cước ph thấp mà cc chnh sch ưu ãi cũng dễ sử dụng, hợp với sinh viên. Bao gồm:

+ C 600MB vào tài khoản data ể truy cập Internet tốc ộ cao.

+ Miễn ph 100% cước ph pht sinh khi truy cập vượt mức. (Nghĩa là hết 600Mb tốc ộ cao khch hàng vẫn tiếp tục truy cập ược với tốc ộ hạ bng thng).

+ Khng cần nhớ c php nhắn tin gia hạn mà gi cước sẽ tự ộng gia hạn, chỉ cần thuê bao ảm bảo tài khoản chnh lun ủ 50.000 ể ược gia hạn gi cước sang chu kỳ kế tiếp.

+ Giảm 20.000 cước ph ng k so với thuê bao di ộng thường (thuê bao thường ng k MIU với gi là 70.000).Tham khảo thêmng k gi Miu

Như vậy chỉ với 50.000 mỗi thng cc bạn ã c thể thoả sức tìm kiếm thng tin học tập bằng 3G Mobifone cũng như giải tr những lc rảnh rỗi một cch nhanh chng và hiệu quả trong suốt 30 ngày.

Cc c php hỗ trợ ể sử dụng gi 3G MIU sinh viên của Mobifone hiệu quả:

Soạn: KT DATA gửi 999 ể kiểm tra dung lượng data khi cần thiết. C php này nên thực hiện thường xuyên ể kiểm sot ược tài khoản data của mình. ặc biệt là khi ng k gi thành cng, qu khch hàng nên thực hiện kiểm tra ể chắc chắn rằng thuê bao ã nhận ủ dung lượng data quy ịnh.
Soạn: HUY MIU gửi 999 ể hủy gi Miu Mobifone khi khng còn nhu cầu sử dụng.
Truy cập internet thoải mi từ 3G Miu Mobifone sinh viên:

C 600MB data tốc ộ cao từ gi 3G Miu Mobifone, cc thuê bao sinh viên sẽ ược thoải mi truy cập internet với nhiều ứng dụng v cùng thiết thực: Thỏa sức truy cập 3G tốc ộ cao mọi lc mọi nơi ể tìm kiếm tài liệu học tập, cập nhật những kiến thức mới thng qua google hoặc cc site c những kiến thức liên quan. Những lc mệt mỏi hoặc rảnh rỗi c thể nghe nhạc online, xem video hài hước hoặc cht với bạn bè thng qua cc trang mạng xã hội.ang c chương trình khuyến mãi khi bạndang ky goi cuoc 379 Mobifone

Cc bạn sinh viên hiện nay ang theo học tại tất cả cc trường ại học, Cao ẳng và Trung cấp trên cả nước c thể ng k gi 3G Miu sinh viên nay bằng cch sở hữu ngay một sim sinh viên ể tận hưởng phần quà thiết thực từ Mobifone nh!

Thủ tục ng k sim sinh viên Mobifone

Cc bạn trẻ nào muốn dùng 3G sinh viên gi rẻ nhưng lại chưa c sim sinh viên Mobifone thì hãy ng k hòa mạng ngay hm nay ể tham gia sử dụng gi và nhận ngay ưu ãi nh! Cch thức ng k sim sinh viên Mobifone như sau:

Thủ tục ng k sim Mobifone sinh viên:
Khi ến cc cửa hàng, iểm giao dịch của Mobifone trên toàn quốc ể ng k hòa mạng sim sinh viên, khch hàng sinh viên cần phai mang theo cc giấy tờ sau:

+ Chứng minh nhn dn bản gốc (chnh chủ).

+ Thẻ sinh viên còn hiệu lực hoặc c thể thay thế bằng phiếu ng k sử dụng gi cước Q-Student Mobifone c xc nhận của nhà trường.

+ Cước ph cần chuẩn bị: Hòa mạng mới sim sinh viên Mobifone với gi 50.000 ( 25.000 ph hòa mạng +25.000 sim). Trường hợp chuyển ổi từ số thuê bao dùng sang sim sinh viên Mobifone dược miễn ph.

iều kiện ng k sim sinh viên Mobifone:
+ Khch hàng là sinh viên ang theo học tại cc trường ại học, cao ẳng, trung cấp (bao gồm cả trường trung cấp dạy nghề) trên toàn quốc.

+ Cần phải c thẻ sinh viên còn hiệu lực hoặc giấy xc nhận của trường học.

Hòa mạng thành cng gi cước 3G Mobifone sinh viên, qu khch hàng hãy soạn ngay: DKV MIU gửi 9084 ể trải nghiệm 3G Mobifone gi rẻ nh! Chc cc bạn sinh viên gặt hi nhiều thành cng trong học tập nhờ gi 3G sinh viên Mobifone!


vce

16.09.2016 - Service Sale - long1

Mẹo ng k Mobifone 8E gi rẻ

Hi mọi người hm nay mình sẽ chỉ cho mọi người ng k gi khuyến mãi 8E Mobifonenhanh nhất và tiện lợi nhất.ể hiểu rõ hơn bạn hãy ọc bài này nh

Là gi cước khuyến mãi hấp dẫn c cước ph siêu hạt dẻ, gi cước 8E Mobifone ang ược cc thuê cực kỳ yêu thch và lựa chọn sử dụng. Nếu bạn ang tò mò về ưu ãi và cch ng k gi 8E Mobifone thì hãy theo dõi nội dung bài viết này của 4gmobifone.vn nh.

ng k gi 8E Mobifone tận hưởng ưu ãi 1500 pht thoại, 1500 tin nhắn

ối tượng ng k : Thuê bao Mobifone ang hoạt ộng và nhận ược tin nhắn mời ng k gi cước 8E của Mobifone. Hãy soạn tin KT DSKM gửi 999 hoặc gọi 9090 ể biết thuê bao của bạn c thuộc ối tượng ng k gi cước 8E hay khng nh.

Phạm vi p dụng: Hiện gi 8E ang ược triển khai tại cc tỉnh thành: ồng Nai, Lm ồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Ty Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An.

Cch ng k gi cước 8E của MobiFone:

Thuê bao c nhu cầu ng k gi cước hãy soạn tin nhắn với c php:

DK 8E 01282600638 gửi 909

Sau khi thuê bao của bạn nhận ược thng bo xc nhận ng k gi cước thuê bao c thể tha hồ sử dụng ưu ãi mà gi cước mang lại ể gọi thoại trò truyện với bạn bè và người thn mà khng phải chịu p lực về chi ph trên mỗi cuộc gọi nữa.

Cước ph ng k: 40,000/ lần ng k

Chu kỳ sử dụng: 30 ngày tnh từ ngày ng k gi cước thành cng

Gi cước 8E Mobifone c những ưu ãi như thế nào?

Tặng 1500 pht thoại nội mạng Mobifone và tặng thêm 1500 tin nhắn nội mạng Mobi. Những thuê bao c nhu cầu gọi thoại thường xuyên chắc hẳn sẽ rất phấn khch với ưu ãi siêu khủng mà gi cước 8E Mobifone mang lại.

Gi cước c tnh nng tự gia hạn khi sang chu kỳ sử dụng mới nếu số dư tài khoản của bạn c tối thiểu 40,000 cch ng k rất giốngGi cước Y10 Mobifone phải khng cc bạn

Lưu :

Với ưu ãi gọi thoại, mỗi cuộc gọi c thời lượng tối a 10 pht

Mỗi ngày thuê bao ược nhắn tin tối a 50 sms

Trong qu trình sử dụng thuê bao hãy soạn KT 8E gửi 999 ể kiểm tra ưu ãi gi cước trong từng giai oạn sử dụng khc nhau và c cch sử dụng hợp l nhất.

_MẹpKiểm tra số iện thoại sim Fast connect nhanh nhất

Với những thắc mắc trong qu trình dùng gi cước, qu khch c thể gọi tổng ài Mobifone bằng hotline: 9090 (Bấm 9090 và bấm Gọi) ể ược tư vấn thêm.

Khi nhu cầu gọi thoại trong thng của bạn ã ược p ứng tối a với gi cước 8E Mobifone thì việc tiếp theo bạn nên làm là hãy tìm kiếm một dịch vụ tiện ch ể giải tr những lc rảnh rỗi. Việc truy cập internet là hình thức giải tr phổ biến nhất tuy nhiên với ph truy cập cao cc thuê bao thường rất e ngại. ể tiết kiệm chi ph khi truy cập internet bạn hãy ng k 3G Mobifone ể tận hưởng ưu ãi data với c php DKV têngi gửi 9084.Và ể ược tư vấn cchdang ky goi cuoc 4C100 Mobifone hãy gọi ngay cho tổng ài

Nếu nhu cầu sử dụng ở mức vừa phải bạn c thể ng k gi 3G M70 (70,000/thng tặng 1,6GB), hoặc gi 3G M90 (90,000/thng tặng 2.1GB).

Nếu may mắn thuộc ối tượng ưu ãi gi 8E Mobifone thì hãy ng k gi cước ngay ể tận hưởng ưu ãi cc thuê bao nh.


vce

14.09.2016 - Service Sale - long1

Tham khảo cch gọi tổng ài Mobifone

Nhà mạng Mobifone ã cho ra cskh MobiFone 24/7ể tiện lợi tư vấn từng mảng khc nhau cho khch hàng.ể hiểu kĩ hơn hãy ọc bài này nh

Vậy tổng ài Mobifone gồm những số nào? Cch gọi tổng ài ra sao? Chức nng của tổng ài Mobifone là gì?... Tất cả những vấn ề này sẽ ược mobifone.pro.vn cung cấp chi tiết từ A ến Z trong bài viết sau y. Cùng theo dõi ể tiện sử dụng trong những trường hợp cần thiết bạn nh.
Cc số iện thoải tổng ài Mobifone

1. Tổng ài 9090:

- y là tổng ài hỗ trợ giải p thắc mắc, khiếu nại của khch hàng về tất cả cc vấn ề liên quan ến cước, gi dịch vụ, hòa mạng, tài khoản,làm sao ểgọi nội mạng MobiFone chu kỳ dài.

- Cước ph thoại: Chỉ 200/pht ối với thuê bao trả trước và miễn ph 100% cho thuê bao trả sau.

- Tổng ài hoặt ộng 24/24 và tất cả cc ngày trong tuần, ồng thời chỉ tiếp nhận cc cuộc gọi ến là cc số thuê bao nội mạng Mobifone.

- Bạn ang gặp vấn ề làm sao ể ứng tiền MobiFonethì hãy gọi ến tổng ài này, khch hàng chỉ cần bấm: 9090 và bấm phm Gọi.

2. Tổng ài tự ộng 18001090:

- y là tổng ài chm sc khch hàng thng qua hệ thống trả lời tự ộng, giải p cc vấn ề nhưtai khoan du tru cua MobiFone la gichuyên giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của khch hàng trong những lĩnh vực liên quan ến dịch vụ di ộng.

- Tổng ài ược mở miễn ph cho tất cả cc thuê bao trả trước và trả sau.

- Tổng ài hoạt ộng 24/7 và chỉ tiếp nhận cc cuộc gọi ến là cc số thuê bao nội mạng Mobifone.

- Tương tự, ể gọi ến tổng ài này, khch hàng vui lòng bấm: 18001090 và nhấn phm Gọi.

3. Tổng ài 9393:

- y là tổng ài hỗ trợ, tư vấn, chm sc khch hàng ược mở dành riêng cho người nước ngoài ang sử dụng dịch vụ Mobifone tại Việt Nam.

- Bất cứ khi nào cần hỗ trợ từ pha tổng ài, khch hàng chỉ cần bấm: 9393 và nhấn phm Gọi.

- Tổng ài hoạt ộng 24/7 và chỉ tiếp nhận cc cuộc gọi ến là thuê bao mạng Mobifone.
Cc Hotline chm sc khch hàng MobiFone theo vùng:
- Trong trường hợp thuê bao Mobifone của bạn khng thể thực hiện cuộc gọi ược do bị kha hoặc hết tiền bạn c thể dùng thuê bao của bất kỳ mạng nào khc hoặc số cố ịnh và gọi ến một trong cc hotline hỗ trợ khch hàng MobiFone theo khu vực, cụ thể như sau:

+ Hotline Mobifone Pha Bắc: 0904.144.144.

+ Hotline Mobifone miền Trung: 0905.144.144.

+ Hotline Mobifone Pha Nam: 0908.144.144.

+ Hotline Mobifone tại Cần Thơ: 0939.144.144.

- Tổng ài mạng MobiFone ược mở 24/7 và cước ph thoại ược tnh như cc cuộc gọi di ộng thng thường.

Hãy lưu lại thng tin cc số tổng ài Mobifone ở trên ể tiện liên lạc, nhờ hỗ trợ mỗi khi gặp sự cố hoặc cần tư vấn trong những trường hợp cần thiết bạn nh.

Cảm ơn qu khch ã lun tin tưởng và ồng hành cùng Mobifone.


vce

12.09.2016 - Service Sale - long1

Star lnky:

Strnkovn

Recenze, zjezdy, bazar...

Bazar

Jzdn kola / Honza 24

Intense uzzi

Jzdn kola / Peter Gersi

cannondale Moto carbon1

Reklama