Články / O čem se mluví

Cyklista na chodníku: jak to vlastně celé je?

Cyklista na chodníku: jak to vlastně celé je?

Z pohledu zákona je to jané. Cyklista na chodník nepatří. Ale v praxi to mnohdy tak jednoduché není, což víme asi všichni...

 

Na toto téma se mezi cyklisty a necyklisty vedou debaty a spory už dlouhá léta. Chodci cyklisty na chodníku zpravidla nevidí rádi, protože se jimi cítí být ohroženi. Někteří jezdci na kole se podle nich řítí po chodnících neúměrnou rychlostí a s velmi malým odstupem od ostatních, což je přirozeně nepříjemné. Na druhou stranu cyklisté se s podobným nedostatkem ohleduplnosti mnohdy setkávají na silnicích ze strany motoristů, a tak se nelze tak docela divit, že v některých případech pro svou jízdu volí bezpečnější chodník. Z pohledu zákona je ale odpověď jasná: cyklista na chodník nepatří.

 

Po chodníku jedině po vyznačených úsecích

Podle zákona je chodník vyhrazen výlučně k pohybu chodců. Obecně je tedy jízda na kole po chodníku zakázaná. Výjimkou jsou úseky, ve kterých je pohyb cyklistů po chodníku výslovně povolen dodatkovou tabulkou „Stezka pro chodce s povoleným vjezdem kol“. „Jde zejména o místa, kde pro bezpečnou jízdu cyklistů nelze vyčlenit dostatečně velký prostor ve vozovce a přilehlý chodník je zároveň poměrně málo frekventovaný,“ uvádí David Horatius, specialista z odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, který nedávno spustil osvětovou kampaň Jezdím jako člověk na zvýšení vzájemné ohleduplnosti účastníků provozu.

V místech, kde je průjezd cyklistů po chodníku povolen, musí jezdci vždy pamatovat na to, že po něm automaticky nemohou jet stejným způsobem jako po silnici. Po chodníku se cyklista smí pohybovat jen úměrně pomalou rychlostí, a to maximálně 20 km/hod. „I zde stále platí, že chodník je určen v první řadě k pohybu chodců, které cyklista v žádném případě nesmí ohrozit. A to i kdyby kvůli tomu musel úplně zastavit nebo sesednout z kola,“ vysvětluje David Horatius.

 

Stejné pravidlo platí i pro děti

Mezi veřejností je poměrně silně vžité přesvědčení, že zákaz jízdy po chodníku neplatí pro děti do 10 let. To ale není tak úplně pravda. Zákon o provozu po pozemních komunikacích sice říká, že „dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.“ To ovšem neznamená, že by děti obecně směly po chodníku jezdit. „I pro děti platí, že mohou jet pouze po vyznačených úsecích, kde je vjezd kol výslovně povolen. V těchto úsecích však na rozdíl od vozovky mohou jet bez dozoru,“ upřesňuje David Horatius.

 

Jízda po vozovce má své důvody

Mimo fakt, že jízdou po chodníku cyklisté ve většině případů porušují dopravní předpisy, existují i další důvody, proč se vyplatí držet na silnici.

Tím prvním je přednost v jízdě. Zákon na cyklisty jedoucí po silnici nahlíží stejně jako na řidiče motorových vozidel, z čehož vyplývá, že jezdci na kole mají přednost ve stejných situacích jako ostatní řidiči. Při křížení vedlejší ulice tak cyklisté mohou plynule pokračovat v jízdě po hlavní, zatímco při překonávání komunikace po paralelním přechodu pro chodce by tuto přednost neměli. Na přechodech mají totiž přednost pouze pěší, a tak by cyklista musel sesednout z kola a na druhou stranu pokračovat jako chodec.

Dalším důvodem je delší zelená na semaforech. Zelená totiž svítí motoristům na křižovatkách se světelnou signalizací déle než chodcům. Pokud tedy cyklista pojede po silnici spolu s auty, bude mít na průjezd křižovatkou více času a nebude se muset stresovat tím, že pár vteřin po rozsvícení zelené blikne opět červená.

Třetím důvodem pro jízdu po silnici je rychlejší průjezd křižovatkou s více přechody. Na nich jsou totiž semafory zpravidla nastavené tak, aby na sebe navazovaly. To znamená, že pokud bude cyklista přejíždět přechody pro chodce, dostane se na druhou stranu mnohem rychleji než pěší, pro které je signalizace nastavena. Cyklista tak bude muset na každém segmentu čekat na zelenou. Pokud však pojede po silnici spolu s auty, semafory projede plynule.

 

Ilustrace: Karel Jerie

 

18.07.2018 - O čem se mluví - autor: Anna Ročková - 23841x

Související články

 1. Startuje 10. ročník výzvy Do práce na kole
 2. Jak se chovat na společné stezce pro chodce a cyklisty?
 3. Dooring – strašák pro městské cyklisty
 4. Pražské cyklozvonění proběhne v sobotu 22. září 2018
 5. oh!bike je jedním z nejlehčím elektrokol do města
 6. Nejlepším městem pro cyklisty jsou letos Otrokovice
 7. Jak projet křižovatkou na kole správně a bezpečně?
 8. Může jet cyklista po přechodu pro chodce?
 9. Podle Cyklobarometru se nejlépe cyklisté cítí v Otrokovicích
 10. Právě vychází příručka městského cyklisty Městem na kole

Vlož svůj komentář:


Vyplň antispam nebo
Registrovat Facebookem

 1. avatar
  #1 Mannoxx - vloženo: 22.07.2021 v 14:30:06

  Hmm, a realita... I přes skutečnost, že bych měl být brán jako vozidlo. Řidiči si to neuvědomují a každých pár metrů vás někdo ohrozí. Na kruháči má cyklista plášť neviditelnosti a při odbočování platí právo silnějšího, nikoli dopravní předpisy...

  odpověz na tento komentář

Recenze, zájezdy, bazar...

Reklama