Rady / Ve městě

Jak projet křižovatkou na kole správně a bezpečně?

Jak projet křižovatkou na kole správně a bezpečně?

Velké křižovatky mohou pro cyklisty představovat skryté riziko. Bezpečný průjezd jimi má i cyklistům usnadňovat světelná signalizace. Aby ale splňovala svůj účel, je třeba nejen příznivé infrastruktury a vhodných podmínek pro motoristy i pro cyklisty, ale také ohleduplných řidičů, kteří dodržují pravidla silničního provozu. A jak tedy projet na kole světelnou křižovatkou bezpečně?

 

Velkými křižovatkami denně projede několik desítek tisíc aut i cyklistů, kteří nesmí být provozem ohroženi – křižovatky proto musí být navrhovány tak, aby jejich bezpečnost zvýšily. V takových případech se často využívá takzvaných předsunutých stopčar, které mají cyklistům pomoci bezpečně projet křižovatkou. „Je to zhruba tři až pět metrů velký prostor, který je často barevně vyznačen, je na něm piktogram cyklisty a nachází se před křižovatkou blízko semaforů,“ říká David Horatius, specialista z odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, který nedávno spustil osvětovou kampaň Jezdím jako člověk na zvýšení vzájemné ohleduplnosti účastníků provozu. Tento prostor je určen výhradně cyklistům a automobily do něj nesmí zasahovat.

Cyklisté mají právo předjíždět stojící nebo pomalu jedoucí kolonu aut, a tak se mohou zařadit do jejího čela do vymezeného prostoru, kde počkají na zelenou. Řidiči vozidel mají cyklisty díky jejich postavení neustále na očích, čímž se snižuje riziko případné srážky. Stopčáry mají ale i další nespornou výhodu: cyklisté jsou díky svému postavení chráněni před nepříjemnými exhalacemi, které z vozidel vycházejí. Stopčáry však bohužel zatím nejsou všeobecně známým dopravním opatřením a spousta řidičů i dalších účastníků provozu neví, k čemu slouží a jaké se k nim vážou předpisy.

 

Hlavní je být na očích

Pravidla pro využívání předsunutých stopčar přitom nejsou nijak složitá. „Základ je postavit se na úroveň řidiče vozidla, který se nachází za vámi. To je výhodné z několika důvodů: řidič auta vás bude mít na očích a jen tak vás nepřehlédne, vy navíc uvolníte místo dalším cyklistům, kteří se do vyhrazeného prostoru chtějí také postavit,“ vysvětluje David Horatius. Na stopčáře by měl cyklista zaujmout pozici podle toho, zda chce pokračovat rovně či zda chce odbočit do některého z pokračujících pruhů.

Cyklisté by neměli spoléhat na to, že je ke stopčáře dovedou cyklopruhy či cyklopiktokoridory. Často záleží i na prostoru, který k předjetí nechají ostatní řidiči. Z toho důvodu je důležité být neustále maximálně opatrný. I když zákon o provozu na pozemních komunikacích využití stopčar cyklistům ukládá, je důležité zvažovat, zda je na silnici dostatek místa pro průjezd, a také předvídat možné dopravní komplikace. „Může nastat situace, kdy se auta pohybují rychleji, a jejich řidiči pak snadněji ztratí přehled o tom, co se děje po boku jejich vozidla. V takovém případě není dobré se snažit kolonu předjet za každou cenu. Pokud by totiž auto chtělo odbočit vpravo, mohla by srážka s kolem mít pro cyklistu vážné následky,“ varuje David Horatius.

 

Včasné zařazení do pruhů

Pokud se jezdec na kole potřebuje zařadit do prostoru stopčáry umístěné před pruhem pro odbočení vlevo, je nutné se včas přeřadit do příslušného jízdního pruhu, který ke stopčáře vede. Přeřazení by mělo probíhat podle pravidel silničního provozu: je nutné zkontrolovat situaci za sebou, signalizovat změnu směru jízdy, opatrně přejet do příslušného jízdního pruhu a poté do prostoru stopčáry.

 

Rychlý rozjezd

Ve chvíli, kdy se na semaforu rozsvítí zelená, by měli cyklisté včas vyrazit, aby nezdržovali ostatní auta „Toto pravidlo platí hlavně v případě, kdy je na křižovatce hodně aut. U rozlehlých křižovatek výhodné postavení cyklisty na stopčáře zajistí, že stihne celou křižovatku bezpečně projet dříve, než vyjedou vozidla z boční ulice. Současně by měl cyklista počítat s tím, že jej vozidla budou předjíždět již v prostoru křižovatky, pokud je v ní na předjetí místo,“ uvádí David Horatius, specialista z odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy.

 

A co když ve vyhrazeném prostoru už stojí vozidlo?

V reálném životě se může stát, že v prostoru vyhrazeném pro cyklisty stojí auto, i když mu to předpisy nedovolují. Tehdy je vhodné, aby cyklista nezůstal stát vpravo, ale postavil se ještě před vozidlo. Měl by však počítat s možností, že takový řidič vozidla nebude zcela ohleduplný a může se snažit cyklistovi jízdu zkomplikovat. Cyklista by tím spíše měl nechat vozidlo bezpečně předjet hned, jakmile to bude možné.

 

Na silnici mají cyklisté i motoristé stejné přednosti

Předsunuté stopčáry se nenachází na všech křižovatkách. V takových případech je nutné pamatovat na to, že řidiči motorových vozidel a cyklisté jedoucí po silnici mají v provozu stejná práva i povinnosti. „Motorista musí cyklistovi umožnit projet křižovatkou bezpečně, stejně jako by to umožnil jakémukoli jinému vozidlu,“ upřesňuje David Horatius. Auto by se mělo držet spíše v levé části jízdního pruhu a cyklistům uvolnit jeho pravou část. Situace je jednoznačnější ve chvíli, kdy je ve vozovce vyznačen cyklopruh, určený pouze cyklistům, kteří se jím při průjezdu řídí.

Pravidlo o rovnocennosti obou účastníků platí dvojnásob, pokud vedle sebe v jednom jízdním pruhu stojí automobil, který potřebuje odbočit vpravo, a cyklista jedoucí rovně. V tomto případě musí dát motorista přednost jezdci na kole a umožnit mu bezpečný průjezd křižovatkou ve směru, kterým potřebuje jet.

 

I velký musí respektovat malého

Velké křižovatky jsou obecně stavěny v místech s hustým provozem. Je tedy obvyklé, že jimi denně projede několik desítek tisíc aut a také velké množství cyklistů. Ačkoliv na první pohled nemusí být snadné vyznat se v různých jízdních pruzích, značení a v dopravních prvcích, základ je dobře sledovat dění okolo sebe a předvídat, co by se mohlo stát. Neméně důležité je také respektovat, že na silnici nejste sami. Je totiž úplně jedno, zda vedle vás jede nákladní auto, osobní automobil nebo cyklista – záměr všech účastníků silničního provozu je stejný: každý se chce bezpečně dostat do svého cíle, a v tom bychom si vzájemně měli pomáhat.

 

Další mýty v cyklodopravě ve městě upravuje na správnou míru kampaň Jezdím jako člověk, více najdete také v článku Praha chce zlepšit ohleduplnost cyklistů, motoristů a chodců

Více najdete v článku Další problematické situace v dopravě.

 

06.09.2018 - Ve městě - autor: redakce - 11238x

Související články

  1. Startuje 10. ročník výzvy Do práce na kole
  2. Jak se chovat na společné stezce pro chodce a cyklisty?
  3. Dooring – strašák pro městské cyklisty
  4. Pražské cyklozvonění proběhne v sobotu 22. září 2018
  5. Nejlepším městem pro cyklisty jsou letos Otrokovice
  6. Může jet cyklista po přechodu pro chodce?
  7. Cyklista na chodníku: jak to vlastně celé je?
  8. Praha chce zlepšit ohleduplnost cyklistů, motoristů a chodců
  9. Brňané už díky Velonetu zhubli 80 kilo tělesného tuku
  10. Schwarzenegger a Sagan vyzývají k dojíždění na kole

Vlož svůj komentář:


Vyplň antispam nebo
Registrovat Facebookem

Recenze, zájezdy, bazar...

Bazar

Jízdní kola / jameswilliamson

Why Do Students Look for Online Exam Helpers?

Jízdní kola / jameswilliamson

Why Do Students Look for Online Exam Helpers?

Jízdní kola / sumitihomelen

Loans borrowing without collateral

Reklama