Články / O čem se mluví

Legislativní změny týkající se cyklistů od února 2016

Legislativní změny týkající se cyklistů od února 2016

Národní cyklokoordinátor a další organizace poukazovali od roku 2007 na nedostatky české legislativy směrem k cyklistům. A aktivity se vyplácejí - rok 2016 bude pro rozvoj cyklistické dopravy v ČR rokem změn.

 

Dne 20. února 2016 vyšla v účinnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (z. 361/2000 Sb. tzv. silniční zákon) pod číslem 48/2016, čímž se uzavírá první kolo zásadnějších legislativních změn ve prospěch práv uživatelů jízdních kol. Od začátku roku totiž platí i novela zákona o pozemních komunikacích (psali jsme o ní zde).

Jak hodnotí Květoslav Syrový na webu cyklomesta.cz, z původních třinácti širších témat z let 2007-2009 se povedlo zlepšit legislativu ve čtyřech z nich - menší množství dopravních značek, prostor s převažující funkcí, cyklopruhy/víceúčelové pruhy a zklidněné oblasti v podobě cyklozón. Zčásti se podařilo řešit oblast křížení, povinnost jet striktně při pravé straně a ochrana slabších uživatelů. Co se naopak ve vztahu k cyklistům nepovedlo je například dodefinovat práva, povinnosti a možnosti u cykloobousměrek (a více popustit uzdu technokratickému oddělování všech od všech za každou cenu), sjednotit práva a povinností chodců a cyklistů u křížení ve vybraných případech a tomu přizpůsobit značení či nepovinné užití opatření pro cyklisty (naštěstí tu ale je nepovinné cyklopiktokoridory a novou možnost stezky pro chodce s umožněním provozu kol).

 

Novinky v silničním zákoně

 • definuje práva a povinnosti v užívání osobních přepravníků – v místech kde se pohybují i chodci se musí pohybovat rychlostí chůze, jinak se chovají jako cyklisté a tam, kde není přidružený prostor, jezdí vlevo. Lze jim zakázat vjezd kamkoliv - i zónově;
 • §5 … řidič nesmí ohrozit cyklistu přejíždějícího komunikaci na přejezdu pro cyklisty – což znamená, že cyklista stále nemá přednost na přejezdu. Takto je pouze ošetřena situace, kdy se již cyklista na přejezdu nachází a řidič jiného vozidla se k němu blíží (např. pomalý cyklista);
 • § 12 odst. 2) … cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování – toto ustanovení umožňuje zřízení kontinuálních jízdních pruhů v případě zřízení odbočovacích pruhů;
 • §14 odst. 5) … lze vyznačit jízdní pruh pro cyklisty (tzv. víceúčelový) na úkor dostatečné šířky jízdního pruhu pro jiná vozidla, řidič do pruhu smí podélně zajíždět, ale nesmí ohrozit cyklistu
 • §21 odst. 5 a 6) … řidič při odbočování vlevo i vpravo dává přednost i cyklistům, jedoucím v cyklopruhu pruhu – tj. umožňuje se zřízení kontinuálních pruhů pro cyklisty i v křižovatce;
 • §27 odst. 1) … řidič nesmí zastavit ani stát v jízdním pruhu pro cyklisty,
 • §27 odst. 6) … IZS smí při výkonu stát všude,
 • §39a … zřizuje se cyklistická zóna, cyklisté zde smí užívat vozovku v celé šíři, povolen vjezd pouze vyznačených vozidel, omezena rychlost na 30 km/h, další omezení obdobně jako v pěší zóně,
 • §40 … na chodníky se značkou povoluje vjezd cyklistů, práva a povinnosti jako v pěší zóně,
 • §53 chodec mimo obec na neosvětlené vozovce za snížené viditelnosti musí mít viditelné retroreflexní prvky,
 • §57, odst. 1) cyklista je povinen užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty,
 • §57, odst. 4) cyklista při podjíždění kolony nesmí ohrozit vozidlo odbočující vpravo, které dává znamení o změně směru jízdy,
 • §57, odst. 5) mohou se zřídit sdružené přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty (snížené nároky na šířku), cyklisté se chovají jako na přejezdu, chodci jako na přechodu, dosud se kvůli tomu stezky přerušovaly nebo se použila pravidla pro přejíždění z místa ležícího mimo komunikaci,
 • §57, odst. 8) dosud cyklista nesměl přimět řidiče na přejezdu pro cyklisty ke zpomalení nebo změně směru jízdy, nyní k „náhlému“ zpomalení nebo změně směru, tj. jedná se o zlepšení postavení cyklistů,
 • §77, §77a) změny v místní a přechodné úpravě, SSÚ stanovuje i pro veřejné účelové komunikace, na veřejných účelových komunikacích lze stanovit úpravu provozu jako OOP bez souhlasu vlastníka (jinak nadále se souhlasem), na neveřejných účelových komunikacích novou úpravu provozu stanovuje nadále vlastník, ale do 5 pracovních dnů musí oznámit silničnímu správnímu úřadu

 

V budoucnu má na čerstvou novelu silničního zákona reagovat první novela nové vyhlášky č. 294/2015, která bude doplňovat značky pro osobní přepravníky, zóny s dopravním omezením a především bude definovat značení cyklozón. Dalším zásadním doplněním pro lepší život cyklistů bude nové dopravní značení sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty. Bude se jednat o dlouho očekávané prostorově nenáročné a jednoduché řešení, které nebude přerušovat stezky pro chodce a cyklisty v místech křížení s vozovkou tj. cyklisté nebudou nuceni slézat z kol a zásadním způsobem ubude svislého značení.

 

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 48/2016 s účinností od 20.2.2016 (Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)

 

Chcete-li se o novinkách dozvědět více a podrobněji, navštivte web Asociace měst pro cyklisty: cyklomesta.cz.

22.02.2016 - O čem se mluví - autor: redakce - 21532x

Související články

 1. Helmy na kolo jsou nepovinným, ale důležitým doplňkem
 2. Startuje 10. ročník výzvy Do práce na kole
 3. 5 tipů jak nepřijít o kolo
 4. Přilba, která vám sama zavolá pomoc
 5. Jak se chovat na společné stezce pro chodce a cyklisty?
 6. Dooring – strašák pro městské cyklisty
 7. Pražské cyklozvonění proběhne v sobotu 22. září 2018
 8. Nejlepším městem pro cyklisty jsou letos Otrokovice
 9. Jak projet křižovatkou na kole správně a bezpečně?
 10. Může jet cyklista po přechodu pro chodce?

Vlož svůj komentář:


Vyplň antispam nebo
Registrovat Facebookem

Recenze, zájezdy, bazar...

Bazar

Vše pro děti / cửa sắt minh chiến

Sửa Cửa kéo sắt

Vše pro děti / cửa sắt minh chiến

Sửa Cửa kéo sắt

Vše pro děti / OliviaMooreOM

3d architectural rendering studio

Komponenty / jeriloew

jordan partnerships part

Reklama